Du er her

Vestfold og Møre og Romsdal vil ha ny president i Norsk psykologforening

Lokalavdelingene i Vestfold og Møre og Romsdal gjør som Oslo og Buskerud: Støtter utfordrer Håkon Kongsrud Skard som ny president i Norsk psykologforening.

Publisert
27. februar 2019
SIMON THORSELL NÆS er lokallagsleder i Vestfold. Foto: Privat

Vestfold lokallag har nominert Håkon Skard som kandidat til presidentvervet i Norsk psykologforening. Det opplyser lokallagsleder Simon Thorsell Næs til Psykologtidsskriftet onsdag. Slik begrunner han nominasjonen:

– Foreningens medlemmer bør ha en president som anerkjenner at vi har fått et psykisk helsevern som fungerer bedre for de ressurssterke. Når et økende privat marked demmer opp for et nedprioritert offentlig psykisk helsevern med knappere ressurser, strengere prioriteringer og færre konsultasjoner, så må Norsk psykologforening – med presidenten i spissen – ta ansvar på vegne av medlemmer og tjenestemottakere.

Psykologforeningen må ifølge Næs sørge for at psykologers offentlige arbeidsplasser fortsatt er «et sted hvor vi skal kunne utøve og organisere faget vårt på en måte som tjener hele befolkningen – fra forsvarlig diagnostisering og behandling i psykisk helsevern til god forebygging i kommunen».

Næs opplyser at nominasjonen av Håkon Skard ikke var enstemmig.

Det var lokalavdelingen i Oslo som først nominerte Håkon Skard. Buskerud har i etterkant støttet Skards kandidatur. Ettersom sittende president Tor Levin Hofgaard ønsker tre nye år som president, blir det kamp om vervet. Hofgaard har sittet i 12 år. Norsk psykologforening har landsmøte 20. til 22. november.

Både sentralstyret og presidentskapet er på valg på Psykologforeningens landsmøte i november. Følges tradisjonen, blir det mye gjenvalg gjennom akklamasjon. Men uten kamp om vervene, gis vi ingen alternative visjoner for hvordan foreningen bør arbeide i årene som kommer.

Om utfordrer Håkon Skard sier lokallagsleder Næs dette:

– Vi tror Skard kan møte et tiltrengt behov hos medlemmene for utøvelse av forsvarlige psykologtjenester som kan tjene hele befolkningen.

Simon Thorsell Næs, leder Psykologforeningens avdeling Vestfold

– Med sitt fokus på å kjempe for et forsvarlig og jevnbyrdig behandlingstilbud etter lang tid med nedprioritering av offentlig psykisk helsevern, fremstår Skard som en kandidat med vilje til å adressere vanskelige, men presserende problemstillinger. Vi tror Skard kan møte et tiltrengt behov hos medlemmene for utøvelse av forsvarlige psykologtjenester som kan tjene hele befolkningen.

MØRE OG ROMSDAL FOR SKARD

Også styret i Psykologforeningens lokalavdeling i Møre og Romsdal har nå sendt inn forslag til kandidater til sentralstyret til valgkomiteen, opplyser leder Siri Næs. Dette er den fjerde lokalavdelingen som går ut med sin støtte til Håkon Skard. Næs begrunner støtten slik:

SIRI NÆS er Psykologforeningens lokallagsleder i Møre og Romsdal. Foto: Privat.

– Vi merker utfordringer knyttet til økende krav til effektivisering, mindre autonomi og bekymring for kvaliteten i helsetjenestene i distriktene. Her er det vanskeligere å spille på markedskonkurranse for å presse fram arbeidsplasser og behandlingstilbud. Det gjør det særlig viktig å jobbe for gode rammevilkår og gode behandlingstilbud i de offentlige helsetjenestene. Det er i kommunene og spesialisthelsetjenesten vi kan få etablert solide og varierte fagmiljøer, som kan gi våre medlemmer valgmuligheter når det gjelder arbeidssted og fagfelt, og som vil gi behandlingstilbud som dekker et variert behov i befolkningen.

Håkon Skard ønsker en ny kurs for Psykologforeningen. Sittende president Tor Levin Hofgaard har imøtegått Skards kritikk i et debattinnlegg, og mener Skard retter baker for smed.

Skard får klar støtte fra Møre og Romsdal:

– Det er en viktig debatt som bringes på banen av Håkon Skard. Styret i Møre og Romsdal lokalavdeling er positive til at en utfordrende presidentkandidat vil gi en faglig debatt som vil kunne sette et større fokus på viktige tema i hverdagen til våre medlemmer, og vi støtter derfor hans kandidatur.

IKKE BESTEMT SEG

Av andre lokalavdelinger som har svart på Psykologtidsskriftets henvendelser om hvem de støtter, svarer lokalavdelingen i Sør-Trøndelag at de avventer saken til valgkomiteens innstilling er klar.

– Medlemmer til sentralstyret velges på landsmøtet, og det er ikke avklart hvem som blir valgt som delegater til landsmøtet fra lokalavdelingen, opplyser leder Morten Thorsen.

Østfold lokalavdeling har ifølge Øyvind Nordhus ikke tradisjon for å konkludere så tidlig i prosessen om valg ved landsmøter. Han opplyser at lokalavdelingen følger prosessen med innstilling fra valgkomité og eventuelt nominering fra lokalavdeling når disse endelig foreligger.

– Vi avventer presentasjon av kandidater i Psykologtidsskriftet. Og så drøfter vi saken internt i lokalavdelingen. Og så følger vi presentasjonen av kandidater på landsmøtet og debatten der, svarer Nordhus.

 

 

Kommenter denne artikkelen