Du er her

Valgkomiteen vil ha Skard som president

GÅR FOR HÅKON SKARD Leder Jogeir Sognnæs i Psykologforeningens valgkomité opplyser mandag at valgkomiteen har innstilt Håkon Skard til vervet som ny president i foreningen.

Valgkomiteen i Psykologforeningen innstiller Håkon Skard som ny president.

Publisert
29. april 2019

Valgkomiteen i Norsk psykologforening innstiller Håkon Skard som ny president i foreningen.

Det opplyser leder Jogeir Sognnæs til Psykologtidsskriftet mandag.

Komiteen innstiller også Rune Frøyland og Heidi Tessand som visepresidenter. Begge har disse vervene i dag. Tessand ble valgt i 2016.

Frøyland ble første gang valgt til visepresident i 2004 og ifølge seniorrådgiver Sverre L. Nielsen i Norsk psykologforening ble Frøyland første gang valgt til nestleder i 1987. Posisjonen er imidlertid den samme, opplyser generalsekretær Ole Tunold.

Det er ikke regler som begrenser hvor lenge en president eller visepresident kan sitte, opplyser Tunold.

Det er ikke regler som begrenser hvor lenge en president eller visepresident kan sitte

Ole Tunold, generalsekretær i Norsk psykologforening

Lokalavdelingen i Oslo hadde styremøte mandag 11. februar, der Skard ble nominert.ØNSKET Lokalavdelingene i Oslo, Buskerud, Vestfold og Møre og Romsdal ønsker Håkon Skard som ny president i Norsk psykologforening. Mandag 29. april sa valgkomiteen i foreningen at den innstiller Skard til vervet. Foto: Brian Cliff Olguin

Håkon Skard (40) jobber ved Vinderen DPS i Oslo. Han har også en stilling som universitetslektor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Skard er gift og har to barn.

 Hva er begrunnelsen for at valgkomiteen går for Skard?

Det ønsker vi ikke å si noe om

Jogeir Sognnæs, på spørsmål om valgkomiteen har fått inn flere forslag til presidentkandidater

– Vi vil komme med en kort begrunnelse på landsmøtet, som er den 20. til 22. november. Skard er nominert av flere lokalavdelinger. Vi er fornøyd med helheten i forslagene som er kommet inn. Vi har fått inn gode og nok kandidater til alle utvalgene, sier Jogeir Sognnæs til Psykologtidsskriftet.

Psykologforeningen bør endre kurs for å sikre at landets befolkning har et forsvarlig behandlingstilbud. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet, skriver Håkon Kongsrud Skard.

I et intervju med Psykologtidsskriftet i marsutgaven sa nåværende president Tor Levin Hofgaard at han gikk for tre nye år. Han har sittet 12 år og fire perioder som president.

Etter at Skard ble nominert av Oslo, sa også lokalavdelingene i Buskerud, Vestfold og Møre og Romsdal at de ønsker Skard som president.

Den 20. mars kom meldingen om at Hofgaard likevel trekker seg som kandidat. Han hadde da snakket med valgkomiteen.

Har valgkomiteen fått inn flere forslag til kandidater?

– Det ønsker vi ikke å si noe om. Det er opp til eventuelle kandidater selv eller lokallag som eventuelt har foreslått dem, å opplyse om det, sier Sognnæs.

  Hvorfor kommer valgkomiteen med sin innstilling allerede nå?

– Lokalavdelingene hadde frist til 1. mars med å foreslå kandidater. Vi har hatt en grundig prosess for å komme fram til hvem vi mener er den beste presidentkandidaten i Psykologforeningen. Da så vi ingen grunn til å vente med å gjøre vår innstilling kjent.

Håkon Skard er selvsagt fornøyd med å bli innstilt til vervet:

– Jeg setter pris på at valgkomiteen har innstilt meg til presidentvervet. Nå ser jeg frem mot å besøke de ulike lokallagene før Landsmøtet, med mål om å bli kjent med medlemmenes ønsker for foreningen samt å gi dem anledning til å bli kjent med meg, skriver Skard i en e-post til Psykologtidsskriftet.

Valgkomiteen jobber ifølge Sognnæs videre med kandidater til Fagetisk råd, ankeutvalget for fagetiske klagesaker og valgkomiteen selv.


ØNSKER FLERE KANDIDATER Leder Ann Birgithe Solheim Eikhom i Vest-Agder lokalavdeling skulle gjerne sett at det var flere kandidater til presidentvervet i Psykologforeningen. Foto: Arkiv

Ifølge Psykologforeningens landsmøtekalender er det fremdeles fritt fram for å foreslå andre kandidater til valg. Fristen går ikke ut før 2. oktober. Ifølge Psykologforeningens nettsted er det dermed fritt fram også for å foreslå andre presidentkandidater fram til denne datoen.

Skulle gjerne sett at det var flere kandidater til et så sentralt verv

Ann Birgithe Solheim Eikhom, leder Vest-Agder

Hittil har altså fire lokalavdelinger sagt at de ønsker Håkon Skard som president. Sør-Trøndelag, Østfold og Sogn og Fjordane sier at de foreløpig avventer. Vest-Agder lokalavdeling er positive til Håkon Skard, men skulle gjerne sett at det var flere kandidater til et så sentralt verv, sier leder Ann Birgithe Solheim Eikhom.

Rogaland har ikke fremmet noen egen kandidat til presidentvervet, opplyser Elise Constance Fodstad. De har sendt inn to navn til sentralstyremedlemmer og en kandidat til Fagetisk råd.

– Vi har ikke behandlet Skards kandidatur i styret eller på medlemsmøte, men vi ser frem til at han kommer og presenterer seg for oss i høst, skriver Fodstad i en e-post.

Lokalavdelingen i Oppland har ikke diskutert presidentkandidater, det er liten aktivitet i lokallaget for tiden, ifølge leder Iver Sørlie Røhr.

– Vi har heller ikke foreslått noen andre kandidater, skriver Røhr i en e-post. 

Psykologtidsskriftet er foreløpig ikke kjent med hva de andre lokalavdelingene har konkludert med.

Landsmøtet holdes den 20. til 22. november i Sandefjord.

Psykologforeningen har blitt for sentralisert, mener presidentkandidat Håkon Kongsrud Skard. Det vil han gjøre noe med.

 

Kommenter denne artikkelen