Tidsskrift for norsk psykologforening
nr. 4 2020
Vitenskapelig artikkel
asd
Koronakrisen og psykisk helsevern

Det tar tid før alle pasienter i psykisk helsevern på Akershus universitetssykehus får videoterapi. - Det er krevende å få levert utstyr raskt, ifølge direktøren for psykisk helsedivisjonen.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

BREDDE – Det er viktigere enn noen gang å beholde det brede blikket, sier kommunepsykolog May Lene Karlsen. Foto: Are Karlsen
May Lene Karlsen

Kommunepsykolog May Lene Karlsen håper koronaepidemien kan bidra til at vi i større grad vil sette søkelys på eldres psykiske helse.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Fra praksis

Hvordan oppleves veiledet internettbehandling for pasienter og terapeuter? 

+ For abonnenter
Fra praksis

Det var ikke fagpersonene som hjalp den unge flyktningen med de påtrengende minnene. Det var det faren som gjorde i samarbeid med sin sønn.

+ For abonnenter
Sverre Nielsen

Bortimot fire tiår i Psykologforeningens tjeneste. I mars fylte han 80. Nå gir han seg. I hvert fall nesten.

+ For abonnenter
Svein Øverland, psykologspesialist. Foto: Per Halvorsen
Koronahverdag

I disse dager går mine tanker til tyver og ranere og drapsmenn i norske fengsler. Og til deres barn.

Koronahverdag

I telefonen er det ingen ansiktsuttrykk eller kroppslige bevegelser å henge seg opp i for pasienten. Bare stemmen. Og projeksjoner.

Kaja Betin. Foto: Per Halvorsen
Koronahverdag

12. mars 2020: Verden vil aldri bli den samme igjen. Heller ikke for helseteknologioptimistene.

Koronakrisen og psykisk helsevern

Presidenten i Norsk psykologforening er kritisk til at Ahus ikke har videoløsning på plass. Det er bare å komme i gang, oppfordrer avdelingsleder på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Rådet for psykisk helse:

De fleste i psykisk helsevern får hjelp, men hjelpen er annerledes. Det er hovedbudskapet til paraplyorganisasjonen Rådet for psykisk helse.

Debatt

Skal helsearbeidere holde ut gjennom koronakrisen, trenger de tillit og fleksibilitet. Ikke kontroll og pålegg.

Ingvild Stjernen Tisløv. Foto: Per Halvorsen
Koronahverdag

Om vi skal knekke korona og samtidig ivareta sårbare grupper, må vi ha en tilnærming der faget – ikke frykten – er i førersetet.

Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.
Koronahverdag

I påvente av å kunne ta tilbake hverdagen blir vi alle nå påminnet om at vi er sterkere sammen.

Siri Næs
Koronahverdag

Dersom PC-en står på en krakk på et bord i det innerste hjørnet, filmer webkameraet akkurat den meteren av veggen i skapet som er hvit, og gir personen i andre enden en illusjon av at jeg sitter i et oppegående kontor.

Koronapandemien

Vi tilhører generasjon X og omtalte oss som generasjonen som pusset opp landet. Ja, kanskje vi ikke var stort mer enn en generasjon som pyntet landet. Snart får vi se om vi også har to i oss til å gjenoppbygge det.

Privatpraktiserende:

Halvannen uke etter at private psykologaktører ble tatt som virusgisler, stiger bekymringen både for utsatte pasientgrupper og egne ansatte.

Tine Jensen. Foto: NKVTS
Nyheter

Psykologiprofessor Tine Jensen har erfaring både med tsunamikatastrofen i 2004 og 22. juli. Nå inngår hun på vegne av NKVTS i den nasjonale krisestaben helsemyndighetene har nedsatt i forbindelse med koronapandemien.

Birgitte Jensen Egset. Foto: Direktoratet for e-helse.
Koronapandemien

Direktoratet for e-helse kommer i løpet av uka med råd om hvilke løsninger for videokonsultasjon som kan være aktuelle for psykologer og annet helsepersonell. 

Årets tidsskrift

Psykologtidsskriftet er kåret til Årets tidsskrift for 2019 av Norsk Tidsskriftforening.

På Bjørgvin DPS utenfor Bergen sitter ansatte klare for å ta imot pasienter over nettet. Fra venstre Reidar Nævdal, Kjersti Skare, Øystein Stokkeland Duus og Hanne Gulbrandsen.
Nyheter

I årets sykehustale roser helseministeren eMestring opp i skyene. Er det veiledet internettbehandling som skal redde psykisk helsetjenester?

Nyheter

I eMestring er det ikke relasjonen med behandler som er nøkkelen til bedring hos pasienten. – Det handler om å ta ansvar for seg selv og ha et aktivt eierskap til problemene sine, sier Lene Nyegaard Andersen, avdelingssjef ved DPS Vestfold.

Ove Heradstveit

Sjå til Island! Oppfordringa kjem frå ein rusforskar som er heilt ueinig, delvis einig og faktisk heilt einig med FrP-politikar Sylvi Listhaug om rus.

Fagpersonene må skille mellom hvilke symptomer som skyldes autisme, hvilke som skyldes utviklingshemming, og hvilke som kan skyldes en psykisk lidelse
Autisme og psykisk helse

Psykiske helsevansker er utbredt ved autismespekterforstyrrelser (ASF), men kan være vanskelig å kartlegge. Det finnes tre måleinstrumenter på norsk som er utviklet for å identifisere slike vansker hos personer med ASF og utviklingshemming. Vi undersøkte instrumentenes egnethet i klinikken.

RIKTIG RETNING De positive resultatene i studien er til glede for pasienter og behandlere, mener Torgalsbøen.
Schizofreni og bedring

Professor Anne-Kari Torgalsbøen mener schizofrenibegrepet er utdatert, at vedvarende bruk av antipsykotika ikke har hold i forskningslitteraturen, og at personlige ressurser bør fremmes i behandling. 

+ For abonnenter
Bokessay

Nye studier viser at flere tusen doser psykedelika ikke har ført til alvorlige bivirkninger. Kan vi ha kastet sårt tiltrengte verktøy ut med hippienes tilsmussede badevann?

+ For abonnenter
Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.
Debatt

Jeg respekterer at valgkomiteen har innstilt Arnhild Lauveng til vervet som ny visepresident for Psykologforeningen, og mener at hun vil kunne gjøre en svært god jobb dersom hun blir valgt. Samtidig ønsker jeg å formidle at jeg opprettholder mitt kandidatur.

Aina Holmén. Foto: Per Halvorsen
Debatt

Jeg trekker meg fra mine tillitsverv i Norsk psykologforening

Debatt

I Psykologtidsskriftet kunngjør Aina Holmén at hun trekker seg som 3. vara i Sentralstyret. Vi synes dette er leit og takker henne for innsatsen hun har gjort for foreningen gjennom mange år.

Debatt

Psykologforeningen må på selvstendig grunnlag gi en saklig, ærlig begrunnelse for hvorfor de ønsket en ny formålsparagraf for Psykologtidsskriftet. Alternativet til manglende sakspapirer og fravær av informasjon er en ren gjettelek.

Debatt

Hva slags tidsskrift er det Norsk psykologforening egentlig vil ha? Signalene er forvirrende etter to vedtak gjort i Psykologforeningens sentralstyremøte i slutten av februar.

Tommy Sotkajærvi
Nyheter

Tommy Sotkajærvi, nyslått leder for Psykologforeningens klimautvalg: – På høy tid at foreningen engasjerer seg i klimaspørsmål.

Nyheter

Landets største parti har politikk for alvorlig psykisk syke, men ingen særskilt politikk for schizofrenilidende, ifølge dem selv. Det er ganske skremmende, mener psykiatriprofessor.

Nyheter

Pakkeforløp er en kvalitetsreform, mener psykologspesialist og sykehusleder Børge Mathiassen. Foretakstillitsvalgt Siri Næs har et annet syn.

I over to og en halv måned har Psykologforeningens presidenttroika vært en duo. Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad

Hvem blir Psykologforeningens nye visepresident for fag og profesjon? Da fristen gikk ut 7. februar, var tre navn spilt inn til valgkomiteen.

Debatt

Det er en styrke for Norsk psykologforening med et uavhengig tidsskrift som styres etter redaktørplakaten.

Nyheter

Tilbudet til mennesker med schizofrenilidelse må bli bedre, mener Rådet for psykisk helse. Sammenslutningen av 30 medlemsorganisasjoner mener personer med psykisk uhelse og psykiske lidelser ofte blir diskriminert.

Blomster og lys på Slottsplassen til minne om Ari Behn som tok sitt eget liv i desember. Foto: Hallgeir Vågenes / VG
Nyheter

Fagmiljøene er splittet i synet på i hvor stor grad psykiske lidelser skal vektlegges som risikofaktor ved forebygging av selvmord.

Fra praksis

Kanskje er det slik at paradoksale elementer inngår i all virksom terapi.

+ For abonnenter
Leder

Vi trenger kanskje ikke en egen folkehelseminister. Men feltet fortjener en politiker som brenner for feltet. 

Stipendiat og psykolog Erik Nakkerud mener klimaangst er en naturlig respons når man tar klimatrusselen virkelig innover seg.

+ For abonnenter
Fra praksis

I dagligtalen bruker vi energi som et uttrykk for vårt velbefinnende, men vi trenger også et psykologisk fagspråk som innbefatter studiet av livsenergi.

+ For abonnenter
Anmeldt

Temaet fagetikk er for viktig til at denne boken skal være forbeholdt studenter.

+ For abonnenter
Noen kommuner som sliter med å rekruttere kommunepsykologer, velger digitale løsninger. Foto: Anna Molander/Bildhuset/NTB Scanpix.
Nyheter

Se ikke bort fra at den nye kommunepsykologen er en online-psykolog på den andre siden av landet. For Ringebu kommune er det blitt en nødløsning.

Sykehustalen 2020:

Når investeringene bindes i nye sykehusbygg, kan et psykisk helsevern som først og fremst investerer i humankapital komme til å lide.

Debatt

Pasientperspektivet neglisjeres i Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.

Medisinfrie tilbud er ikke løsningen på de helsepolitiske utfordringene med behandling av schizofreni, mener Wenche ten Velden Hegelstad.

+ For abonnenter
Nyheter

Bjørnar Olsen trekker seg som sjefredaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Tvangbegrensningsloven gir grønt lys for tvangsmedisinering på sviktende grunnlag, mener Landsforeningen We Shall Overcome. 

+ For abonnenter
Nyheter

Helseminister Bent Høie vil den unødige bruken av tvang i psykisk helsevern til livs, men mener det må mer til enn ny lov og mer ressurser: Det er arbeidsmåtene som må endres.

+ For abonnenter
Intervju

Han lover tydeligere tale overfor politikerne og synger gjerne karaoke for å gi et håndslag til foreningsdemokratiet.

+ For abonnenter

Mindre tvang forutsetter bedre faglige og materielle rammebetingelser i psykisk helsevern. Slik lyder signalet i flere høringsuttalelser til tvangsbegrensningsloven.

Som klinikere etterlyser vi forskning på potensielle fordeler ved å inkludere nonverbal foreldrementalisering i forståelses- og behandlingsmetoder
Evidensbasert praksis

Mye av kommunikasjonen mellom spedbarn og forelder foregår som en kroppslig dialog. Likevel bruker vi stort sett verbal aktivitet for å måle foreldres evne til å forestille seg babyens indre. Kan denne foreldrementaliseringen i stedet undersøkes i den kroppslige dialogen, og betyr det noe for barns tilknytningstrygghet?

Terapeutiske skadevirkninger

Jørgen Flor har satt i gang en overmoden diskusjon om bivirkninger i psykoterapi. Skadepotensialet i terapi er reelt, og skadene kan være svært inngripende.

Bokanmeldelse

At terapi kan skade er ingen nyhet. Hva vi skal gjøre med det, gir boken Skadelige samtaler ingen gode svar på.

+ For abonnenter
Psykologtittelen

Det har kommet flere forslag til hvordan mastere i psykologi kan bruke psykologtittelen. Felles for de alle er forvirring om hva tittelen innebærer.

Pakkeforløp

Vi trenger en omkamp når det kjelder innholdet i pakkeforløpene. 

Pakkeforløp

Det finnes pakker som ikke burde åpnes. 

Psykisk helse i kommunen

Kommunepsykologen har andre arbeidsmåter enn fastlegen og bør ikke benytte all arbeidstid til individuelle samtaler.

Debatt

Landsmøtet i Sandefjord fra 20. - 22. november avdekket trekk ved Psykologforeningens organisering og kultur det er lite grunn til være stolt over. Et ærlig forsøk på å rydde opp, snublet på veien.

Nyheter

Psykologforeningen ønsker kvalitetsreform i psykisk helsevern. Det har de fått, svarer helseminister Bent Høie: gjennom pakkeforløpene.

Debatt

Tiden er inne for en felles fagpolitisk strategi for å heve kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. Her er et forslag til seks trinn på veien.

For at psykiatrien skulle gjenvinne sin kredibilitet, måtte den funderes i en biomedisinsk modell
Vitenskapelig artikkel

En ambisjon med nettverksmodellen er å gi et nytt, ateoretisk fundament i tilnærmingen til psykiske lidelser, men modellen har ingen løsning på sentrale grunnlagsproblemer i psykiatrien.

Nyheter

De 163 psykologi-studentene utdannet i Ungarn nådde ikke fram med sine krav i Oslo tingrett. Dommen virker grundig og velskrevet, mener statens advokat. Studentenes advokat varsler anke.

Landsmøte 2019

To prosent av medlemmene deltar i ordskiftet om Psykologforeningens politikk på Facebook-gruppen «Psykologer». Å vektlegge disse stemmene løser ikke foreningens demokratiske underskudd.

Debatt

Lokalavdelingene er det organet i foreningen som er nærmest medlemmene som skal representere alle, men mellom landsmøtene er vi sovende celler. Avstanden mellom oss og sentralstyret er for stor.

Debatt

Det er godt å lese at viktige aktører i Psykologforeningen fronter samarbeid og fellesskap inn mot Landsmøtet.

Nyheter

Kan samtaler om bivirkninger i terapi føre til mer kontroll i psykisk helsevern?

Debatt

Landsmøtet skal snart behandle et forslag der foreningen blir bedt om å innføre 20 prosent klinisk praksis for å opprettholde spesialiteten i klinisk psykologi. Dette er vi sterkt uenige i.

Nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet vil forbedre praksisen for godkjenning av utenlandske helseutdanninger som leder til autorisasjon i Norge, men avventer resultatene av de rettslige prosessene i ESA og domstolene.

Profesjon i endring

Helsedirektoratet har akseptert noen sammensatte psykologtitler for personer uten autorisasjon som psykolog, Nå vurderer direktoratet å se på sin egen uttalelse fra september om dette på nytt.

Debatt

Det kan se ut som Håkon Kongsrud Skard og jeg er uenige om overordnede strategier, men jeg har tro på at vi klarer å finne en samarbeidsplattform.

Intervju

Terapi er en potent intervensjon, derfor kan det også være skadelig. Vi trenger et språk om negative konsekvenser av terapi, mener psykolog Jørgen Flor.

+ For abonnenter
Debatt

Det pågår en debatt om psykologtittelen. Det er bra med debatt om faget, men maktkritikken uteblir. Jeg ønsker meg en mer åpen og nyansert debatt om psykologers makt.

Faglig innspill

Fremtiden for faget vårt bestemmes ikke først og fremst av ytterligere ressurstildeling til psykisk helsevern, men av hvordan ressursene benyttes for å skape endringer til det bedre for pasienter og pårørende.

Nyheter

Representanter for universitetsmiljøene vil gjøre profesjonspsykologen til «klinisk psykolog». Psykologforeningen frykter pasientforvirring og advarer mot bruk av bindestrekstitler.

Bokanmeldelse

Pål Grøndahl kunne nok gjort boken Om drap både mer akademisk (les: tørrere) og mer bloddryppende (les: spekulativ) om han ville. Det gjorde han heldigvis ikke.

+ For abonnenter

Å oppnå god kvalitet i psykisk helsevern handler mye om å oversette pakkeforløpene til et språk som gir mening der folk jobber, mener Anne-Stine Meltzer, klinikksjef ved Nic Waals institutt i Oslo.

Filmessay

Filmen Phantom Thread fremstår umiddelbart som et kostymedrama, men i møte med psykoanalysen blir den til en beretning om narsissisme som et fengsel; der det å kunne elske, trenge og ta imot noe fra et annet menneske virker umulig.

Debatt

Før var det travelt, men givende å jobbe på DPS. Nå er det deprimerende.

Fagessay

En moderne personlighetsteori må funderes på teorier om temperament, tilknytning og mentalisering. 

+ For abonnenter
Statsbudsjettet 2020:

Forslaget om å kutte tilskuddet til videreutdanningen i psykodynamisk psykoterapi vil på lengre sikt strupe metodemangfoldet i norsk psykoterapi.

Bokanmeldelse

Jeg vil gi boken fra Forandringsfabrikken en prominent plass både på kontoret og i bevisstheten.

E-terapi

Hvordan kan man avlaste et presset psykisk helsevesen? Ved å omsette internettdekning til psykologdekning. 

Fagessay

Multisystemisk terapi (MST) lar seg forene med anbefalinger fra litteraturen om utviklingstraumer. Gjennom multisystemisk terapi kan ungdom få hjelp til å regulere seg på flere sosiale arenaer samtidig.

Bokanmeldelse

En grundig bok om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) bør også kunne gi terapeuter uten erfaring med modellen selvtillit til å prøve den ut.

Debatt

Psykologforeningen har lite overbevisende argumenter når de har vedtatt å begrense godkjenning av veiledning via video. Bestemmelsene går også på tvers av miljøhensyn. 

Nyheter

– Jeg står ved det jeg har sagt og trekker meg ikke som visepresident. Det ville satt organisasjonen i en veldig vanskelig situasjon, sier Heidi Tessand.

VR fremstår som et godt virkemiddel i innsamlingsaksjoner
Vitenskapelig artikkel

Å oppleve en flyktningleir i Virtual Reality kan gjøre oss mer villige til å donere.

Debatt

Hva slags kommunepolitikk psykologforeningen skal ha, bør landsmøtet mene noe om.

Torje Sunde
Nyheter

Er en med femårig masterutdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i Budapest utdannet til samme yrke som en psykolog i Norge? Nei, er den klare holdningen til Regjeringsadvokaten.

Fagessay

Vi må slutte å tenke at terrorister lider av alvorlig psykopatologi og opptrer som morderiske psykopater.

Debatt

Når regjeringen vil kutte den individuelle støtten til utdanning i psykoterapi og psykoanalyse, er det fare for at et grunnleggende faglig fundament i psykisk helsevern kan forvitre.

Per Andreas Bjørgan
Nyheter

Norske myndigheter bommer på sin tolkning av EØS-regelverket og er inkonsekvente i sin behandling av masterutdanninger fra utlandet. Det mener advokat Per Andreas Bjørgan. 14. oktober prosederer han på vegne av 200 ELTE-studenter i Oslo tingrett.

Fri assosiasjon

Eg går og spikkar og pussar på nokre ord til deg. Men det vert liksom ikkje heilt slik eg hadde håpa.

Bokanmeldelse

Jeg skulle ønske denne boka hadde vært tilgjengelig da jeg selv var fersk gruppeterapeut.

Rune Frøyland
Nyheter

– ELTE-saken har vist at det er behov for større forutsigbarhet og tydeligere kvalifiseringsløp for dem som studerer psykologi i utlandet.

Fra praksis

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

Fedres deltagelse i KAT-behandling av barn og unge med angstlidelser var høyere ved utredning og ved foreldretimer med psykoedukasjon enn ved barnas behandlingstimer
Vitenskapelig artikkel

Fedre deltar sjeldnere enn mødre i behandling av barn og unge med angst. Hvorfor? Vi fant at fedre deltok i større grad i utredning og timer med psykoedukasjon enn i behandlingstimer. Ingen av de øvrige faktorene vi undersøkte, var imidlertid signifikant relatert til fedrenes deltagelse.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver