Debatt

Psykologtidsskriftet gjennomgår en endringsprosess, hvor indeksering inngår som ett av flere nødvendige tiltak etter en helhetlig vurdering. Som Berg og Madsen korrekt anfører i sitt innlegg «Sjefredaktøren villeder», skal følgende kriterier for godkjenning av vitenskapelige publiseringskanaler være oppfylte, jf. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:*

Debatt

I desemberutgaven av Psykologtidsskriftet redegjør sjefredaktøren for omstruktureringen, der to av tre ansatte med journalitskompetanse skal ut for å legge til rette for mer vitenskapelig publisering. Vi har tidligere stilt oss spørrende til det saklige grunnlaget for disse drastiske tiltakene. Sjefredaktørens siste redegjørelse reiser ytterligere tvil.*

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Bilde av en knust gipsmaske på gulvet
Oppsummert

Dynamisk Modell av Psykopati portretterer lidelse hos psykopaten og gir et utgangspunkt for behandling.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Debatt

Kritikken av MDMA-assistert psykoterapi virker overdimensjonert. 

Debatt

Jeg hadde forventet litt mer ydmykhet fra BET-behandlere når eks-BET-pasienter forteller at behandlingen ikke var bra for dem. 

Debatt

Det er godt nytt at en ny metode er med i diskusjonen om hvorvidt den er bedre enn det beste vi har av traumespesifikke behandlingsmetoder. 

 

 

Debatt

For at medisinfrie enheter skal gi mening, må man forstå bakgrunnen for behovet.  

Person som hopper fra stupebrett
Debatt

Eg håpar vi kan bruke ISTDP-debatten som springbrett til å snakke om usikkerheita vi kjenner på som psykologar, og kva vi gjer med den. 

Debatt

I reportasjen «Evidens eller eminense for Rorschach» gjør Psykologtidsskriftet seg selv til talerør for usaklige og feilaktige påstander. 

Fra praksis

Strukturerte vurderinger øker treffsikkerheten i kliniske avgjørelser. HoNOS er et enkelt verktøy som kan bidra til kvalitetssikring i daglig klinisk drift, men implementeringen innebærer et organisatorisk endringsarbeid som krever god planlegging og aktiv støtte fra ledelsen.

Fagessay

Diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har fått mye oppmerksomhet de siste årene, både i fagmiljøene og i den offentlige debatten. Meningene om diagnosen synes å være motstridende. Kan det skyldes mangelfull kunnskap om hva ADHD egentlig er?

Fagessay

Selvmordsfeltet kan lære av nullvisjonen i veitrafikken. Det krever samtidig en betydelig satsning og en tilpasning til sikkerhetens egenart i psykisk helsefeltet.

Bilde av stabel av Tidsskrift for Norsk psykologforening
Debatt

Det skjer for tiden store endringer i Psykologtidsskriftet. Vi er bekymret både for prosessen og resultatet.

Debatt

Samlet ser det ut som de varslede endringene tar tidsskriftet bort fra formålsparagrafen og ikke nærmere, slik psykologpresident Håkon Skard hevder.

Debatt

Psykologforeningens president Håkon Kongsrud Skard redegjorde nylig for omstruktureringen av tidsskriftet og kaller det «en nødvendig prosess». Spørsmålet jeg tror mange med meg stiller, er om dette dramatiske grepet strengt tatt er så nødvendig. 

HARD NØTT Aina Sundt Gullhaugen tror ikke det blir noen enkel oppgave å få fagfeltet til å endre holdning til hva som er mulig å oppnå av endring hos personer med psykopati. Foto: privat.
Forsknings­intervju

Aina Sundt Gullhaugen har utviklet en modell for å avdekke lidelsen bak masken til personer med psykopati. Finner man først lidelsen, gir det grunnlag for behandling, hevder hun.  

Debatt

Obligatorisk mekling gir en unik mulighet til å fange opp foreldreadferd som ellers vil gå under radaren i behandlingsapparatet. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Jeg tror helsetjenesten er på feil kurs med så utstrakt bruk av enkle kognitive intervensjoner i kronisk smerterehabilitering. 

Forside for Psykodynamisk terapi for barn
Bokanmeldelse

To norske fagbøker om psykoterapi med barn og ungdom er nylig kommet ut, og er etter min mening svært gode tilskudd til sjangeren.

Bilde av Hanna Zetterberg og Allan Edwall i filmen Ronja Røverdatter

Sorg er en naturlig del av livet og det å være menneske. Når sorgen ikke går over av seg selv og livet ikke gjenopptas, kan det være behov for behandling rettet mot sorgen. To ferske fagbøker om kompleks sorg forsøker å gi svar på hvordan forstå og behandle den.

Oedipus Rex, malt av Claude-Ferdinand Gaillard
Bokessay

Historien har vist oss at endringer av tidsånden ofte karakteriseres av til dels voldsomme svingninger fra  en ytterlighet til en annen. Dersom du har forkastet psykoanalysen kan det være lurt å lese denne boken. PSYCHOANALYSIS my way gir leseren en inngang til å motvirke en dragning mot en polarisert ytterkant.

Reportasje

Et «naturskadefond» for psykiske kriser. Etter hyttebrannen i januar krever både fagfolk og folkevalgte i Vågan kommune systemendringer.

Nyheter

– Kunnskapen om krisepsykologi må først og fremst bygges opp i kommunene, mener psykologiprofessor og forsker Tine Jensen.

Debatt

Vi mener at Psykologforeningen ved å redusere den kritiske journalistikken svikter samfunnsoppdraget vårt og står i fare for å gjøre tidsskriftet til et utpreget partiorgan.

Debatt

Tidsskriftet er inne i en intern omstruktureringsprosess. Dette skal ikke få store konsekvenser for profilen ut mot leserne.

Maleri av Odilon Redon
Fagessay

Hvordan kan psykoanalytisk behandlingsmetode være til nytte i arbeidet med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Bevissthet om overføring og terapeutisk holdning kan fremme kontakt med og kontroll over følelser, og motvirke alliansebrudd.

Fagessay

Mellomørebetennelse i tidlig barndom fører i våre dager sjelden til alvorlige fysiske komplikasjoner. Likevel kan gjentatte betennelser i sårbare faser for tilknytning og psykososial utvikling tenkes å forringe kvaliteten på det tidlige samspillet og i sjeldne tilfeller også bidra inn i et utviklingstraumatiserende forløp.

Fra praksis

For voksne med kompleks PTSD kan det være vanskelig å formidle tanker og følelser i kognitiv terapi for PTSD. I denne kasuistikken ble en kvinne i 30-årene ved Haugaland DPS behandlet med barnemanual for PTSD og resultatene var gode.

Silhuett av kvinne gjennom gardin. Foto: Katty Elizarova / Shutterstock / NTB
Oppsummert

Å være utsatt for partnervold i flere parforhold kan relateres til følelsesmessig mishandling i oppveksten og engstelig tilknytningsatferd som voksen.

Kronikk

Ansatte i psykisk helsevern bør likestille ivaretakelse av sikkerhet med behandling. Begge deler er like viktig.

Debatt

Eventyret inneholder moral for den enkelte – men også for samfunnet. Et eventyr kan være lærer og guide.

Debatt

Når jeg som har studert psykologifaget i fem år, synes det er vanskelig, virker det rimelig å tro at folk flest synes det er enda vanskeligere.

ISTDP

ISTDP er mer et språk enn en metode for meg. Et språk som fører meg til det ubevisste, og som hele tiden er til stede i den terapeutiske samtalen.

ISTDP

Hva om kritikken mot ISTDP ikke handler om manglende terapeutferdigheter eller svak modelletterlevelse hos den enkelte terapeut, men om mangler ved angstteorien som selve terapimodellen bygger på?

Koronastengte skoler: I løpet av pandemien har det kommet rapporter fra hele landet om at elever i stigende grad strever med å møte opp på skolen, skriver artikkelforfatteren. Her står klasserommet på Bygdøy skole tromme under nedstegningen. Foto: NTB.
Debatt

Ny opplæringslov bør gi den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) et tydeligere psykososialt mandat og innføre krav om at det skal være psykologer i tjenesten.

ELTE

En psykolog er ikke en psykolog uavhengig av helsevesenet i landet hun virker i.

Debatt

Debatten om medisinfri behandling burde først og fremst handle om hvordan vi kan forbedre psykososiale behandlingsmetoder og samtidig begrense feil- og overmedisinering.

Bokessay

Psykoanalytisk tenkning i møte med Tove Janssons Sent i november.

Bokanmeldelse

Denne boka er en viktig påminner om at jenter og kvinner med ADHD bør oppdages tidligere.

Debatt

Noe av det som fikk meg til å reagere på Skards kommentarer, er den stadige henvisningen til «pasientsikkerheten».

Debatt

While ISTDP is not a panacea, it is a treatment that is clinically useful in diverse psychological and psychiatric samples.

The unruly child av Rembrandt van Rijn (ca. 1635)
Fagessay

Skal barn med alvorlig irritabilitet og sinneproblematikk forstås som affektiv lidende eller atferdsforstyrrede? I dette fagessayet søker vi å redegjøre for hvem disse barna er, de to ulike måtene å klassifisere dem på og hvordan en skal forholde seg til ICD-11s nye kategorisering.

Nyheter

Ingen land har utdannet flere ISTDP-terapeuter i forhold til folketallet enn Norge. Professor og terapiforsker Ole André Solbakken ved UiO forklarer hvorfor. 

Rorschach-bilde
Rorschach 100 år

Gamle Rorschach (100) får fremdeles fram følelser i folk.

Rorschach 100 år

I en ny studie om terapeutisk endring hos flyktninger brukte forskerne blant annet Rorschach. Testen hjelper terapeuten med å se verden fra den andres øyne, mener medforsker Ellen Hartmann.

Portrettbilde av Gro Walø-Syversen
Intervju

Gro Walø-Syversen oppsummerer seg selv som «kliniker med doktorgrad» og slår et slag for sjangeren evidensbasert praksis.

Selvportrett av Samuel Joseph Brown, Jr.i akvarell
Fagessay

Hvordan kan psykoanalytisk teori være til nytte i arbeidet med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Kronikk

Det vil være synd om medisinfrie tilbud legges ned, slik Jan Ivar Røssberg anbefaler, før vi får resultater fra forskning. For om tilbudet er like bra som ordinær behandling, er det vel en revolusjon? 

Debatt

Jeg har gjennomgått BET-behandling, og den var ikke bra for meg. *

Debatt

BET er ikke løsningen for alle, og vil heller ikke oppleves som en bra behandling for alle som strever. 

Debatt

Full stopp er ikke et godt svar på kritikken mot faktaundersøkelser. Men vi trenger gode faglige standarder og etisk bevissthet om bruk av verktøyet, som har vist seg svært nyttig på et krevende arbeidsområde. 

Debatt

En kunnskapsbasert fagplan må beskrive hvordan ny kompetanse skal inkluderes og implementeres både i institusjoner og kommunale tjenester. 

Debatt

Det er høyrisikosport å hente metaforer fra eventyrenes verden for å beskrive og konkretisere forekomsten eller fordelingen av dyproller i organisasjonen.

MDMA-assistert psykoterapi

Dagens kunnskap gir ikke grunnlag for å påstå at MDMA-assistert psykoterapi for PTSD har vesentlig bedre effekt enn eksisterende psykologisk behandling. Til det er dataene for sparsomme.

Bokessay

Jobbpsykologi skiller seg ut ved å la hjernen være midtpunkt.

Fri assosiasjon

Kjenslene mine er som eit godt brukt målarskrin.

Bokanmeldelse

Kjærligheten og seksualiteten møtes til duell.

Debatt

I Fagetisk råd har vi større tro på å styrke undervisningen i fagetikk og trene på anvendelsen av den, enn å opprette enda flere klageinstanser.

Debatt

I et innlegg i Psykologtidsskriftet utfordrer Bjørn Aksel Aasen meg til å dokumentere at ELTE- utdannede medlemmer er en fare for pasientsikkerheten. Jeg mener tiden nå krever at vi er forbi slike oppspill til splittende debatt.

Debatt

Jeg utfordrer Psykologforeningens president til å dokumentere at medlemmer utdannet ved ELTE før 2016 skal være en fare for pasientsikkerheten.

Debatt

Psykologforeningens medlemmer er forpliktet til å følge internasjonale retningslinjer for testbruk, men retningslinjene er  lite kjent og brukt. Er tiden inne for å etablere et testetisk råd?

Debatt:

Kommunenes ansvar for å tilby kunnskapsbasert psykisk helsehjelp med lav terskel, taler for et transdiagnostisk perspektiv i møtet med psykiske helseproblemer. 

9. september ble Hedvig Montgomery tildelt Åse Gruda Skard prisen for popularisering av psykologisk kunnskap.
Åse Gruda Skard-prisen

Årets vinner av Åse Gruda Skard-prisen tror ikke på quick fix i barneoppdragelsen. Aller helst vil hun lære foreldrene å «danse» med barnet.

Fotografi av Turi Reiten Finserås
Årets doktorgrad

Systemet for å diagnostisere dataspillavhengighet er fortsatt ufullstendig, og slår annerledes ut for gutter enn jenter, viser forskningen til Turi Reiten Finserås.

Høyesterett avviste 7. september ELTE-studentenes anke. Wikipedia.
Nyheter

Norsk rettsvesen har avgjort at studenter med master i klinisk og helsepsykologi fra ELTE-universitetet ikke får tilgang på psykologyrket i Norge. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer neste skritt.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver