Kommentar

At styret i Norsk psykiatrisk forening ønsker at psykiatere skal være enerådende i ledelse av psykisk helsevern, er ikke så overraskende. Men det er vanskelig å se hvilket problem et psykiaterhegemoni reelt skal løse

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Artikkelkommentar

Når vi velger behandlingsmetode, velger vi også noe vekk. Relasjon veier tyngre enn metode.

Portrettfoto av kvinne
Debatt

Tomrommet som oppstår av mangel på sikker viten, blir lett fylt med skråsikkerhet. 

Kronikk

Vi trenger å ta et oppgjør med vår valideringspraksis.

Mann med halvlang lugg, skjegg og briller mot murvegg
Fagessay

Den nye sorgdiagnosen reiser spørsmål om klinisk nytteverdi og underliggende samfunnsforhold.

Kvinne med briller og brunt hår
Nye stemmer

Et ideal om en nøytral psykologrolle kan gjøre oss ansiktsløse og lite handlekraftige.

Fra praksis

Selvfølelse er et sentralt tema for personer til behandling i psykisk helsevern. Erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus tilsier at gruppetilbud for bedre selvfølelse er til hjelp.

Bokanmeldelse

Svein Haugsgjerd går bredt til verks for å forstå psykosefenomenet, i en bok som burde vært bedre bearbeidet.

Bokanmeldelse

Boken kan lære psykologer om hvordan spilling dekker sentrale psykologiske behov, og hvorfor det er vanskelig å gi slipp.

Bokessay

Omgivelsene må tåle de dramatiske prosessene som tilhører ungdomsperioden. Bare slik kan ungdommen finne seg selv.

Debatt

Tilliten til hjelpesystemet svekkes når veien til hjelp byråkratiseres.

Debatt

Tilknytnings- og utviklingspsykologi gjør betydningen av barns omsorgsmiljø mer tydelig.

Etikkpanelet

Privatisering av behandlingsrelasjoner er tabubelagt. Manglende åpenhet kan forhindre forebygging.

Kronikk

Eg ynskjer meg ein lov for skjermregulering og telefonfri. Vi kan byrje med dei yngste av oss, der skaden kanskje blir størst.

Etikkpanelet

Når styrkeforholdet er asymmetrisk og barn er ofre, er nøytralitet å la den sterkestes rett råde, skriver filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen.

Portrett av to kvinner
Fra praksis

Å møte familiene der de er, gir unike møter og store muligheter for allianse, trygghet og hjelp.

Mann med briller og skjeggvekst
Nye stemmer

Uansett hva man mener om skroting av uføretrygd for personer under 30, så holder ikke en rent medisinsk modell når man skal finne virksomme tiltak.  

Mann med armer i kors mot uklar bakgrunn
Filmessay

Filmen Naken (1993) skildrer hovedkarakteren Johnnys rastløse odyssé gjennom et mørkt og ubarmhjertig London, og er en opplysende skildring av narsissistisk mangelpatologi.

Omslagsbilde av bokn Vitenskapsteori i psykologiske fag_Fagbokforlaget
Bokanmeldelse

Henrik Berg minner oss på det usikre i den psykologiske vitenskapen, og oppfordrer til vitenskapsteoretisk selvrefleksjon.

Omslagsbilde av boken The Thriving Therapist
Bokanmeldelse

Gode intensjonar til tross, denne boka om terapeutisk sjølvivaretaking treff verken meg eller blink.

To sidestilte portretter av kvinner
Derfor

Hvordan integrerer og anvender psykologer forskning i praksis? Du har kolleger som vil lese om dine erfaringer.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver