Alkomani til avhengighet

Her finner du utvalgte artikler fra perioden 1973–2023 om temaet «Alkomani til avhengighet»:

Til glede for nye lesere

Alfarnes, S. A. (2003). Diagnostikk av pasienter med samstundes rusmiddelbruk og psykopatologi

Andreassen, C. S. (2014). Shoppingavhengighet: en oversikt 

Arefjord, N., Karterud, S. & Lossius, K (2014). Mentalisering i rusklinikk 

Arnevik, E. A., Jordheim Tyssen, O. og Brorson, I.(2022). Kjernekomponentmodellen gir nye muligheter i avhengighetsbehandling

Birknes, B. F. & Ravnanger, K. (2002). Rusmisbrukere og traume

Duckert, F. (1993). «Kontrollert drikking» – et motsetningsfullt område i behandling av mennesker med alkoholproblemer

Eriksen, L., Johansen, K. G. og Mossige, S. (1977). Alkoholisme og myter – Tenning, tap av kontroll og spennings-reduksjon i lys av empiriske studier

Halvorsen, P. (2021). Nytt håp for de antisosiale

Hansen, F. A. (1990). Rusmisbruk i et familieperspektiv: hvilke utviklingsmessige konsekvenser kan dette få for barn ​​​​​​

Haugland, B. S., Dundas, I. og Hansen, S. (1987). Barn fra familier med alkoholproblemer 

Høiland, K. og Egeland, J. (2022). Behandling av alkoholbrukslidelse: pasientfaktorers betydning for gjennomføring og utfall  

Johansen, K. G., Eriksen, L. og Mossige, S. (1978). Atferdsmodifikasjon ved alkoholisme. Eksperimentelle studier og forsøk på anvendelse av operante prinsipper i alkoholistbehandling

Johansen, K. G., Mossige, S. og Eriksen, L. (1977). Atferdsterapeutiske behandlingsmetoder ved alkoholisme. En kort oversikt med presentasjon av studier og resultater

Karterud, S. & Arefjord, N. (2009). Personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter

Kavanagh, D. & Mueser, K. (2007). Current Evidence on Integrated Treatment for Serious Mental Disorders and Substance Misuse 

Mack, M (2023). Porno i poliklinikken 

Recke, L. (2022). Pårørende som medafhængige

Reine, 0. (1980). Borgestadklinikken. En «ny» behandlingsmodell og en del praktiske erfaringer med den. Tidsskrift for Norsk psykologforening

Reichelt, S. og Christensen, B. (1990). I hvilken hånd skal skjeen være? Erfaringer fra et prosjekt med stoffmisbrukere og deres familier

Skjerve, R. & Prescott, P. (2005). Et behandlingsprogram for spillavhengighet

Skjørshammer, M. (1985). Alkohol og kultur. Om kryss kulturelle undersøkelser av sammenhengen  mellom kultur og drikkeatferd

Skutle, A., Johannesen, V., Arianson, H., Riise, G. og Resser, D. (1992). Intravenøst stoffmisbruk og HIV: Øket sprøytetilgjengelighet som HIV-forebyggende virkemiddel 

Skårderud, F. (2010). Gutten som ikke ville ete. Å sette familien i halsen. Den norske multikunstneren Arild Nyquist (1937–2004) om utrygg tilknytning, anoreksi og rus