Om oss

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende fagbase innenfor psykologi.

Papirutgaven kommer ut med rundt 96 sider tolv ganger i året og har 10 000 i opplag. De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene utgjør selve ryggraden i Psykologtidsskriftet. I tillegg produserer våre egne journalister og frilansere og frivillige skribenter reportasjer, intervjuer, lettere fagstoff, bokanmeldelser, debatt og mye mer. 

Som medlemsblad for Norsk psykologforening retter vi et ekstra søkelys på stoff som omhandler og vedkommer norske psykologer. Vi har en unik posisjon som identitetsskaper for denne profesjonsgruppen. 

I tillegg er Psykologtidsskriftet den klart mest spissede kanalen for arbeidsgivere som søker psykologisk kompetanse i Norge. 

Noen av utgavene er temanumre som gjør opp status ved å samle bidrag fra sentrale norske forskere og andre aktører innen bestemte områder av psykologien.

Tidsskriftet eies av Norsk psykologforening, men har en selvstendig stilling overfor moderorganisasjonen. Vi redigeres etter redaktørplakaten og er innmeldt i Fagpressen. 

Presse
Er du journalist med interesse for psykologi, psykologisk forskning eller psykisk helse? Send e-post til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no for å få informasjon om presseinnlogging.
 

Kontakt oss:  

SJEFREDAKTØR

Katharine Cecilia Williams

katharine@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 93 48 20 03
  

 

redaksjonssjef og nettredaktør

Per Olav Solberg

perolav@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 95 08 85 75
 Fagredaktør

Gro Walø-Syversen

gro@psykologtidsskriftet.no
 
 

journalist 

Per Halvorsen

per@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 918 67 706
 
journalist

Øystein Helmikstøl

oystein@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 46 46 69 78
  


Teknisk redaktør

Christian von Schack

christian.schack@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 48 33 04 55

 

desksjef

Ida HolthIda Holth

ida.holth@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 93 02 34 29

 

 

                                                                                                                         

marked og salg

Unni Sandland

tidsskrift@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 23 10 31 33