Om oss

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende fagbase innenfor psykologi.

Papirutgaven kommer ut med rundt 96 sider tolv ganger i året og har 10 000 i opplag. De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene utgjør selve ryggraden i Psykologtidsskriftet. I tillegg produserer våre egne journalister og frilansere og frivillige skribenter reportasjer, intervjuer, lettere fagstoff, bokanmeldelser, debatt og mye mer. Klikk her for informasjon hva som skal til for å komme på trykk hos oss.

Som medlemsblad for Norsk psykologforening retter vi et ekstra søkelys på stoff som omhandler og vedkommer norske psykologer. Vi har en unik posisjon som identitetsskaper for denne profesjonsgruppen. 

I tillegg er Psykologtidsskriftet den klart mest spissede kanalen for arbeidsgivere som søker psykologisk kompetanse i Norge. 

Noen av utgavene er temanumre som gjør opp status ved å samle bidrag fra sentrale norske forskere og andre aktører innen bestemte områder av psykologien.

 Tidsskriftet eies av Norsk psykologforening, men har en selvstendig stilling overfor moderorganisasjonen. Vi redigeres etter redaktørplakaten og er innmeldt i Fagpressen. Les Tidsskriftets formålsparagraf og etiske retningslinjer her.

Presse
Er du journalist med interesse for psykologi, psykologisk forskning eller psykisk helse? Klikk her for informasjon om fri tilgang til hele nettutgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening.
 

Kontakt oss:  

Ansvarlig redaktør

Bjørnar Olsen

bjornar@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 47 40 11 65  
 

Redaksjonssjef, nettredaktør og debattredaktør

Per Olav Solberg

perolav@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 95 08 85 75
 

fagredaktør

Ida Holth

ida.holth@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 93 02 34 29
 

fagredaktør

Kjersti Gulliksen

kjersti@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 91 17 80 96
 

journalist og redaktør for inntrykk

Nina Strand

nina@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 97 95 95 15
 

journalist

Øystein Helmikstøl

oystein@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 46 46 69 78
 

marked og salg

Unni Sandland

tidsskrift@psykologtidsskriftet.no
Telefon: 23 10 31 33