Mest lest i 2022

Debattinnlegg og vitenskapelige artikler. Det er stoffkategoriene som har vekket mest interesse hos våre lesere i 2022. Her finner du de mest leste sakene i året som gikk.

Kvinner er offer for psykologisering

Frøydis Lilledalen

Kvinners helse er antageligvis det største offeret for tendensen til økt psykologisering i helsevesenet.

 

Vi har knapt begynt, men har behov for å rope varsko

Nordland et al.

Vi er unge, vi er kommende psykologer, og vi har en oppfordring til helseminister Ingvild Kjerkol.

 

Er jeg egentlig egnet som psykolog?

Elisabeth Hooper Storeide

Det var ikke den lave lønnen som gjorde meg syk eller fikk meg til å revurdere om jeg egnet meg som psykolog.

 

Når behandling gjør vondt verre – erfaringer fra basal eksponeringsterapi (BET)

Mjøsund et al.

Det er ikke alltid psykoterapeutisk behandling virker etter hensikten. Denne studien av behandlingsmetoden Basal eksponeringsterapi (BET), som ble publisert i desemberutgaven av Psykologtidsskriftet, er et eksempel på hvordan man kan skaffe ny kunnskap og forbedre praksis ved å lytte til pasientene.

 

Bilde av et SMART-rom

Sanse- og bevegelsesrom (SMART) i behandling av utviklingstraumatiserte barn

Bræin et al.

De tradisjonelle behandlingsomgivelsene vi tilbyr barn og unge, baserer seg på «å kunne sitte og snakke om det». Når kroppen spinner, eller ordene ikke er der, kan behandling i sanse- og bevegelsesrom være mer hensiktsmessig.

 

Klinisk utprøving av WISC-V

Egeland et al.

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) har i mange år vært den mest brukte kognitive testen for barn i Norge, men det er meget komplisert å standardisere en norsk, eller i dette tilfellet: en skandinavisk, versjon av WISC, og det er mange eksempler på hvordan utilstrekkelig standardisering kan gi målefeil med store konsekvenser.

Kommenter denne artikkelen