Du er her

Håkon Skard kan bli Psykolog­foreningens neste president

PRESIDENTKANDIDAT: Psykologspesialist Håkon Skard ønsker å bli ny president i Norsk psykologforening.

Norsk psykologforenings lokalavdeling i Oslo har nominert Håkon Skard (40) som sin kandidat til presidentvervet i Psykologforeningen.

Publisert
11. februar 2019

– Psykologers mulighet til å gi god behandling av psykisk lidelse er under hardt press av svekkede rammevilkår. Det er avgjørende at Psykologforeningen nå griper tak i disse utfordringene med tydelighet og nye strategier. Dersom jeg blir valgt til president, ønsker jeg å bidra til at psykologer kan tilby gode tjenester under gode arbeidsvilkår, ved å fokusere på de nåværende utfordringene i konstruktiv dialog med relevante myndigheter.

Det svarer psykologspesialist Håkon Skard til Psykologtidsskriftet, på spørsmål om hvorfor han vil utfordre nåværende president i Norsk psykologforening.

Psykologforeningens lokalavdeling i Oslo ønsker Skard som ny president i Norsk psykologforening. Det opplyser leder Birgit Aanderaa i Oslo-avdelingen til Psykologtidsskriftet.

Lokalavdelingen hadde styremøte mandag 11. februar, der Skard ble nominert.

Håkon Skard (40) jobber ved Vinderen DPS i Oslo. Han har også en stilling som universitetslektor ved Psykologisk institutt i Oslo. Skard er gift og har to barn.

twitter omtaler han seg som «Psykologspesialist. Sofasynser. Fotballentusiast. Ønsker revolusjon gjennom evolusjon, men tviler mer og mer». I 2017 var han medforfatter av fagbidraget Et vitenskapelig skjønn her i Psykologtidsskriftet.

KRITISK TIL SYKEHUSTALEN
Etter helseminister Bent Høies sykehustale i forrige måned mente Skard på twitter at Høie fremsto som virkelighetsfjern i sin beskrivelse av psykisk helsevern.

– Effektivitet i behandling, større brukermedvirkning og garantier i pakkeforløp henger ikke sammen uten økte ressurser. Nok et år med brudd av uten konsekvenser! skrev Skard.

LANDSMØTE
Psykologforeningens landsmøte avholdes først 20.–22. november. Hele sentralstyret – inkludert president og visepresidenter – står på gjenvalg, slik de alltid gjør i forbindelse med et landsmøte, skriver redaktør Bjørnar Olsen i Psykologtidsskriftet. Landsmøtekalenderen forteller at fristen for å fremme kandidater er 2. oktober. Valgkomiteen kommer med sin innstilling til kandidater 7. juni. Anonyme kilder har tidligere signalisert at det trolig er det sittende presidentskapet som vil innstilles, men valgkomiteen selv presiserer til Psykologtidsskriftet at de ikke har konkludert på noen innstilling, og fortsetter: «Vi er i en prosess der vi ønsker å få nominert kandidater til alle verv og det er et godt stykke igjen til vi vil begynne å vurdere kandidatene opp mot den store helheten og opp mot hverandre.»

Uansett: Nominasjonen av Håkon Skard som presidentkandidat vil føre til kamp om presidentvervet.

Med Håkon Skard vil Norsk psykologforening få en president med et sterkt engasjement for å bedre våre rammevilkår for behandling av psykisk lidelse

Birgit Aanderaa

Oslo-leder Birgit Aanderaa opplyser også at Hanne Indregard Lind er nominert som kandidat til å bli nytt sentralstyremedlem i Psykologforeningen.


VIL HA SKIFTE Leder Birgit Aanderaa i Psykologforeningens Oslo-avdeling vil ha Håkon Skard som ny toppleder i Psykologforeningen. Foto: Fartein Rudjord.

– Med Håkon Skard vil Norsk psykologforening få en president med et sterkt engasjement for å bedre våre rammevilkår for behandling av psykisk lidelse, svarer Birgit Aanderaa når hun skal begrunne den enstemmige styrenominasjonen av Håkon Skard.

Norsk psykologforening har ikke tradisjon for at flere konkurrerer om de samme vervene. Oslo-leder Aanderaa var selv med i en historisk kamp om visepresidentvervet i 2016.

ØNSKER GJENVALG
Psykologtidsskriftet har bedt om en kommentar på nominasjonen av Håkon Skard fra nåværende president Tor Levin Hofgaard i Psykologforeningen. Han skriver dette på e-post via kommunikasjonssjef Karsten Brekne Karlsøen:

– Det er veldig bra for Norsk psykologforening at valgkomiteen har mange gode kandidater å velge mellom. Jeg har sagt at jeg ønsker gjenvalg, og så blir det selvfølgelig opp til medlemsdemokratiet å avgjøre dette på landsmøtet 22. november.

SENTRALSTYRET OG LOKALAVDELINGENE
Visepresident Heidi Tessand opplyser til Psykologtidsskriftet at mange har spurt henne om hun ønsker å stille som presidentkandidat.

– Jeg har vært tydelig på at dette ikke er aktuelt for meg. Jeg jobber som prosjektleder for Stillasbyggerne på Akershus universitetssykehus og har store ambisjoner for det prosjektet. Jeg har derimot sagt at jeg kan stille som visepresident hvis det er ønskelig.

Dag Stormbo er varamedlem til Psykologforeningens sentralstyre. Han opplyser at han ikke kjenner Skard, men synes det er positivt at flere er interessert i lederrollen. Han fremholder også at kamp om lederrollen ikke er nytt. Det var to kandidater før Tor Levin Hofgaard ble valgt første gang, i 2007.

Sentralstyremedlem Arnhild Lauveng ønsker ikke å kommentere Håkon Skards kandidatur nå.

– Jeg har tro på de demokratiske prosessene, og overlater nominasjonene til lokallagene og valgkomiteen.

Psykologtidsskriftet har kontaktet alle Psykologforeningens lokalavdelinger. De har foreløpig ikke avsluttet sine nominasjonsprosesser.

I en tidligere versjon av saken ble det vist til en kommentar av sjefredaktør Bjørnar Olsen hvor det het at valgkomiteen signaliserte at de ville innstille det sittende presidentskapet. Valgkomiteen har senere kommet med en presisering av sitt ståsted, og dette er tatt inn både i kommentaren og denne saken (13.02.2019).

 

Veiledere i psykisk helsevern anbefaler klinikere å bruke standardiserte vurderingsformer. Bruken av klinisk skjønn havner i skyggen. Men klinisk skjønn er også en vitenskapelig fremgangsmåte, noe Thomas Bayes underbygde allerede i 1763.

 

Kommenter denne artikkelen