Du er her

Psykoanalysen mangler emosjoner

Etter 100 år skulle man tro at teorien om libido enten ville være verifisert eller falsifisert. Problemet er imidlertid at toneangivende psykoanalytikere motsetter seg empirisk testing av sine teorier.

Publisert
6. november 2018

 

TIDSSKRIFT FOR NORSK psykologforening skal ha honnør for sine to interessante spesialnumre om psykoanalytisk orientert psykoterapi. Psykoanalysen er, av mange gode grunner, omstridt. Ikke minst på grunn av sitt problematiske forhold til empiri i vanlig akademisk forstand. I nevnte spesialnumre kommer bredden i psykoanalytiske tilnærminger godt frem. Imidlertid savnet jeg flere kritiske røster. Den tydeligste kritiske stemmen kom faktisk fra psykoanalysens grand old lady i Norge, Siri Gullestad, som i en litt refsende stil i artikkelen «Seksualitet i et psykoanalytisk perspektiv» rettet pekefingeren mot den «relasjonelle vending», som, ifølge Gullestad (2018), bærer i seg en «teoretisk svekkelse av driftsperspektivet» og dermed et «tap av kompleksitet på teoretisk så vel som på klinisk nivå».

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 11, 2018, side 1034-1037

Kommenter denne artikkelen

Referanser

Bowlby, J. (1969). Attachment. Vol. 1, Attachment and Loss. London: The Hogarth Press.

Bowlby, J. (1973). Attachment. Vo. 2, Anxiety and Anger. London: The Hogarth Press.

Eagle, M.E. (2018b). Core concepts in contemporary psychoanalysis. London: Routledge.

Eagle, M.N. (2018a). Core concepts in classical psychoanalysis. London: Routledge.

Fairbairn, W.D. (1952). Psychoanalytic studies of the personality. London: Tavistock.

Green, A. (2000). Science and science fiction in infant research. I J. Sandler, A.M. Sandler, & R. Davies (red.), Clinical and observational psychoanalytic research (s. 41–73). London: Karnac Boks.

Gullestad, S. (2018). Seksualitet i et psykoanalytisk perspektiv. Et forsvar for drift og begjær. Tidsskrift for Norsk psykologforening, (55), 9: 806–821.

Insel, T.R. (2003). Is social attachment an addictive disorder? Physiology & Behavior (62), 213–218.

Karterud, S. (2017). Personlighet. Oslo: Gyldendal akademisk.

Karterud, S., Monsen, J. (red.) (1997). Selvpsykologi. Utviklingen etter Kohut. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Panksepp, J., & Biven, L. (2012). The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotions. New York: W.W. Norton & Company.