Du er her

Selvsagt meldeplikt

Tannleger har meldeplikt til barnevernet

Publisert
6. november 2018

«TABU: TENNENE»

DET ER SELVFØLGELIG slik at tannleger har meldeplikt til barnevernet når de har mistanke om ulike former for barnemishandling, og jeg beklager at det ikke kom bedre frem i intervjuet med meg i juliutgaven av Psykologtidsskriftet. Jeg vil takke for at dette ble presisert av Ragnhild Nordengen i oktoberutgaven. Tannhelsepersonell møter pasienter som utsettes for ulike overgrep, både barn og voksne. Fysiske skader etter vold er ofte i munn og hode-/halsregionen. Vi har meldeplikt til barnevernet og medisinsk og etisk plikt overfor voksne pasienter (over 18 år) til å henvise videre til relevant hjelp. Kunnskap om psykologi og samarbeid med psykologer er viktig for å ta opp slike vanskelige temaer med pasienter på beste måte, samt opparbeide god tverrfaglig kompetanse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 11, 2018, side 1033

Kommenter denne artikkelen