Du er her

En nødvendig prosess

Tidsskriftet er inne i en intern omstruktureringsprosess. Dette skal ikke få store konsekvenser for profilen ut mot leserne.

Publisert
26. november 2021

Endringer er nødvendig for at Psykologtidsskriftet skal klare å oppfylle formålsparagrafen, samt å bli akkreditert som fagtidsskrift. Tidsskriftet er og blir et redaksjonelt uavhengig fagtidsskrift, redigert under redaktørplakaten med journalistikk, debattinnlegg og fagartikler. Men i lys av at interne prosesser nå diskuteres i ulike kanaler, ønsker vi å redegjøre for omstruktureringene, og de videre planene for tidsskriftet

Det er naturlig at de pågående endringene i Tidsskrift for Norsk psykologforening vekker oppmerksomhet og oppleves som krevende for de involverte parter.

En forståelse for endringsprosessens bakgrunn krever at det redegjøres for mange ulike elementer. Vi gjør dette kronologisk, med håp om større klarhet som resultat. Det forrige sentralstyret besluttet i november 2019 at det skulle utformes en ny formålsparagraf for tidsskriftet, med innspill og drøfting som involverte tidsskriftets redaksjon og lokalavdelingene. Formålsparagrafen er foreningens uttrykte visjon for tidsskriftet, og derav er sjefredaktørens oppdrag å oppfylle denne med full redaksjonell frihet. Daværende sjefredaktør Bjørnar Olsen valgte å trekke seg som følge av sentralstyrets beslutning. Lokalavdelingenes ledersamling fikk i februar 2020 gi innspill til en ny formålsparagraf. Den nye formålsparagrafen ble etter dette vedtatt av sentralstyret.

I arbeidet med å evaluere tidsskriftets drift og oppfylle den nye formålsparagrafen oppdaget sjefredaktøren at tidsskriftet hadde mistet indeksering som fullverdig vitenskapelig tidsskrift

Det skjer for tiden store endringer i Psykologtidsskriftet. Vi er bekymret både for prosessen og resultatet.

Som eier ansatte sentralstyret deretter ny sjefredaktør, som tiltrådte september 2020. I arbeidet med å evaluere tidsskriftets drift og oppfylle den nye formålsparagrafen oppdaget sjefredaktøren at tidsskriftet hadde mistet indeksering som fullverdig vitenskapelig tidsskrift i 2018. Dette hadde ikke avgått sjefredaktør informert eier om. Nåværende sjefredaktør informerte sentralstyret om situasjonen da den ble avdekket, og ba eier om å kunne iverksette nødvendige tiltak for å reetablere Psykologtidsskriftet som et indekserbart vitenskapelig tidsskrift. Eier støttet sjefredaktøren i at dette var vesentlig i lys av den nye formålsparagrafen, og har siden blitt løpende orientert om andre nødvendige tiltak, som omlegging til open access-publisering, etablering av editorial board, med mer.

I september 2021 informerte American Psychological Association (APA) sjefredaktøren om hittil ukjente betingelser for indeksering, i form av at det redaksjonelle innholdet måtte ha en større vekting av fagstoff og mindre ren journalistikk. Eier ble informert om dette, og sjefredaktøren la frem hvilke endringer dette ville kreve i redaksjonen, i form av kompetansebehov. Eier støttet sjefredaktørens vurdering i nødvendighetene av disse endringene.

Som Kjøs og Holt påpeker, er det medlemmene som eier tidsskriftet. Sentralstyret representerer medlemmene i foreningen og ønsker å ta et aktivt ansvar for tidsskriftet, samtidig som vi hegner om den redaksjonelle friheten.

Foreningen har en uttrykt ambisjon om å fremme faget på ulike måter. Dette inkluderer å belyse fagfeltet gjennom journalistikk og debatt, men også gjennom faglige bidrag og fagartikler. Sistnevnte er viktig da det gir norske forskningsmiljøer anledning til å publisere også på eget språk og nå sine kollegaer med relevant og oppdatert forskning. I lys av Helsebibliotekets truede posisjon fremstår dette viktigere enn noen gang. Likevel vil vi betrygge om at tidsskriftet fortsatt skal levere uavhengig journalistikk, i tillegg til fagartikler.

Sentralstyret er ikke ferdig med verken å utvikle tidsskriftet eller oppfylle vår ambisjon om å formidle, belyse og fremme faget. Vi skal fortsette med dette arbeidet og ønsker en debatt om ulike måter å oppnå dette på velkommen, både i tidsskriftets spalter og i våre demokratiske fora.

Kommenter denne artikkelen