Du er her

Rom for kontradiksjon

Det er et viktig rettsikkerhetsprinsipp i straffesaker at det er rom for kontradiksjon mellom påtalemyndigheten og forsvarerne. Dette vil også gjelde i forhold til rettens oppnevnelse av sakkyndige.

Publisert
14. april 2021

Det fremkommer i et intervju med psykologspesialist Atle Austad i Psykologtidsskiftet av 6. april i år, at han uttaler at “oppnevninger gjøres av statsadvokatene og Den rettsmedisinske kommisjon”. Disse faktafeilene er korrigert i et svar av 8. april fra lederen for psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon, Gunnar Johannessen.

I tilsvar til Gunnar Johannessen trekker Austad frem et eksempel fra den såkalte Valdressaken. Han viser til et brev av 8. desember 2017 fra statsadvokatene i Hedmark og Oppland, hvor det angis at statsadvokaten har frarådet at Austad blir oppnevnt som sakkyndig i saken. Dette krever en presisering. Forsvarerne i denne saken ba om rettens oppnevnelse av sakkyndige for å vurdere et forhold som etter påtalemyndighetens mening langt på vei tillå rettens bevisbedømmelse. Påtalemyndigheten gikk derfor imot at det skulle oppnevnes sakkyndig med det mandatet som var foreslått. I samme brev til retten ble det fra vår side anført at dersom det skulle oppnevnes sakkyndige, så ville vi foreslå andre sakkyndige enn Austad. Påtalemyndigheten mente han ikke var rett person. Det ble påpekt hvilket arbeidsfelt han jobbet med og at han kan sies å være kontroversiell slik det er sitert innlegget fra Austad.

Det er et viktig rettsikkerhetsprinsipp i straffesaker at det er rom for kontradiksjon mellom påtalemyndigheten og forsvarerne. Dette vil også gjelde i forhold til rettens oppnevnelse av sakkyndige. Behovet for kontradiksjon om hvem som skal oppnevnes som sakkyndig har likevel blitt betydelig mindre de siste årene etter at vi har fått ordningen med NERS.

For ordens skyld kan jeg nevne at Valdres tingrett fant at det ikke var grunnlag for å bruke rettsoppnevnte sakkyndige til det som var foreslått av forsvarerne.

De som mener jeg presenterer faktafeil i intervjuet “Ingen justismordjeger”, forholder seg i liten grad til kjernen i min kritikk av systemet for oppnevning av rettssakkyndige.

Kommenter denne artikkelen