Du er her

Faktafeil i intervju

I Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 4, 2021 er psykolog Atle Austad intervjuet. Det er enkelte faktafeil i Austads uttalelser.

Publisert
8. april 2021

Den rettsmedisinske kommisjon gir ikke sakkyndige oppdrag. Kommisjonens oppgave er å kontrollere sakkyndige erklæringer i straffesaker opp mot en faglig standard og rettsregler.  

Statsadvokater oppnevner ikke sakkyndige. Det er retten som oppnevner sakkyndige etter forslag fra påtaleansvarlig jurist i samråd med forsvarer.

Ved behov for sakkyndige leger eller psykologer i en straffesak vil som hovedregel Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) kontaktes. NERS sin oppgave er å finne fire sakkyndige med nødvendige kompetanse for å gjennomføre oppdraget ut fra opplysningene i sitt register over sakkyndige. De sakkyndige må i tillegg være habile. Deretter velger påtaleansvarlig i samarbeid med forsvarer to av de fire foreslåtte sakkyndige. Navnene på disse to sendes retten sammen med forslag til mandat.

For å bli registrert i NERS sin oversikt forutsettes at en melder seg inn. Det kreves at kompetanse dokumenteres og hvorvidt det for eksempel er gjennomfør B-kurs i strafferett og C-kurs i rettspsykiatri. Det er den enkelte fagperson som selv må melde seg inn i oversikten og som må dokumentere nødvendig kompetanse.

Det er retten som til slutt utferdiger mandat og oppnevner sakkyndige. Retten er helt fri til å oppnevne andre fagpersoner enn de som står oppført i NERS sitt register.

De som mener jeg presenterer faktafeil i intervjuet “Ingen justismordjeger”, forholder seg i liten grad til kjernen i min kritikk av systemet for oppnevning av rettssakkyndige.

Atle Austad tvilte på bevisene mot Viggo Kristiansen og ble uglesett, også av kolleger. Men vedtaket om å gjenåpne Baneheia-saken trigger ingen behov for å hovere.

Kommenter denne artikkelen