Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Aktuelt

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 4, 2017, side 354-363

«Rettsprosessen i Prestesaken kan ha ført til justismord.»

I Prestesaken gikk Den rettsmedisinske kommisjon og retten god for en sakkyndigerklæring om fornærmede som nå får stryk av eksperter. Advokat Trygve Staff (bildet) mener at rettsprosessen kan ha ført til justismord.

Fotnoter

1. Definisjon ifølge snl.no: Komparent, egentlig en som gir alternativ (sammenlignende) informasjon. Begrepet brukes i medisin vanligvis om de opplysninger som gis om en person og dennes sykdomsbilde av en person som kjenner personen (familie, sjeldnere venner), eller som har vært vitne til utviklingen av sykdomsbildet (f.eks. skader, akutt sykdom). De opplysninger som komparenten gir, kalles komparentopplysninger.

2. NOU 2000: 23. Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger.

Skyld eller ikke skyld, rettsprosessen i Prestesaken kan ha ført til justismord.

Resten av artikkelen er sperret til 01-10-2017. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen