Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Fra arkivet

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 2, 2017, side 209

Fra arkivet: 2004

Bjugn-saken var spektakulær, men tilsvarende feilvurderinger ble gjort i flere saker fra denne perioden. (…) Når psykologer med erfaring fra denne type saker senere er blitt spurt om hvorfor det gikk galt, henviser de gjerne til fagets manglende kunnskap om barn som vitner og om forsvarlig intervjupraksis – «vi visste ikke». (…) Hadde ikke psykologifaget kunnskap som kunne bidratt til å forhindre i alle fall noen av disse tragediene?

Resten av artikkelen er sperret til 01-08-2017. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen