Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Vitenskapelig artikkel

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 1, 2017, side 82-87 Abstract

Friske eldre og pasienter med Alzheimers demens

En sammenlikning av verbal hukommelsesfunksjon

Martin Bystad

Kontakt martin.k.bystad@uit.no

Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Alderspsykiatrisk Avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Nina Gundersen

Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Lene Nordvang

Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Ingrid Daae Rasmussen

Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Alderspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Alzheimers demens og normale endringer i hukommelse ved aldring må holdes adskilt som to forskjellige fenomener.

Hukommelse er en kognitiv funksjon og betegner vår evne til å lagre og å hente frem informasjon (Baddeley, 2013). For de fleste mennesker vil svekket hukommelse påvirke evnen til å fungere i dagliglivet, spesielt dersom svikten blir uttalt. Følgelig er hukommelsen en funksjon som har stor betydning for vår funksjonsevne.

Resten av artikkelen er sperret til 01-07-2017. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen