Du er her

Vikariat som terapeut i 100 % stilling

Bufetat - region vest, MST-teamet i Stavanger

MST-teamet i Stavanger søker: Terapeut i 100 prosent stilling (vikar)

Teamet består av terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av hele teamet. Bufetat har egne enheter som driver med MST (multisystemisk terapi), som er en behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert.

Spørsmål kan rettes til psykolog Fredrik V. Aartun-Bonarjee, telefon: 466 19 456.

Se fullstendig utlysning og søk på bufdir.no


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets november-utgave som utkommer 1. november 2019
 

Søknadsfrist
15. november 2019