Du er her

Vikariat psykolog / psykolog­spesialist

50 - 100% stilling
Stiftelsen Fossumkollektivet, avdeling Sørligard på Hamar

Fossumkollektivet er en ideell stiftelse hvor non-profit og høy standard i behandlingstilbudet er viktig. Våre verdier er fellesskap, ærlighet, stolthet og faglig integritet. 

Behandlingstilbudet retter seg mot unge gutter i alderen 15-25 år med samtidig rus- og psykiske lidelser. Erfaringer har vist at disse guttene ofte har store problemer med å nyttiggjøre seg større behandlingsenheter og trenger nære, tette behandlingsrelasjoner over tid. Avdelingen har en tverrfaglig sammensatt voksengruppe med helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk kompetanse. 

Psykologen har bl.a ansvar for individualterapi, og vil jobbe i tverrfaglig samarbeid med personalgruppa ved avdelingen.

Arbeidsoppgaver:

 • individualterapi.
 • kartlegging, utredning og akuttvurderinger.
 • deltakelse på ukentlige behandlingsmøter ved avdelingene.
 • bidra til at en psykologfaglig forståelse ivaretas.
 • bidra til fagutvikling i stiftelsen, med spesielt fokus på ungdom, psykisk helse og ruslidelser.

Kvalifikasjoner:

 • cand.psychol./offentlig godkjent psykolog.
 • fortrinnsvis godkjent spesialist eller under spesialisering innen rus- og avhengighetsproblemer, klinisk barne- og ungdomspsykolog eller annen relevant spesialisering.
 • erfaring fra rusfeltet og/eller arbeid med ungdom og unge voksne er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • du har vilje og evne til både å håndtere og hjelpe sårbare unge mennesker.
 • du jobber selvstendig og tverrfaglig med stiftelsens øvrige ansatte.
 • du er løsningsorientert og fleksibel, og samtidig robust, lyttende og trygg.

Vi tilbyr:

 • jobb i et faglig fellesskap preget av høy kompetanse og sterkt engasjement for målgruppen.
 • gode muligheter for faglig kompetanseutvikling,  og tilrettelegging for spesialisering.
 • lønn etter utdanning og erfaring. Vi har ansattgoder som hytter, støtte til trening m.m.
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi krever politiattest og førerkort ved tiltredelse.

Kontakt:
Avdelingsleder Britt Nysveen Skar, tlf. 991 09 614

Lenke til annonsen
 

Arbeidssted
Stiftelsen Fossumkollektivet, avdeling Sørligard på Hamar
Søknadsfrist
24. mars 2019