Du er her

Vikariat for psykolog - poliklinikk og døgn

Vestre Viken - Klinikk Psykisk helse og rus, Ringerike DPS

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Vi har ledig ett års vikariat for psykolog i kombinasjon 6 måneder poliklinikk og 6 måneder døgn. Det kan også åpne seg mulighet for forlengelse eller arbeid i andre seksjoner i avdelingen. Psykologer på lisens har muligheten for å søke stillingen.

Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus. Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming og god spesialistdekning. I tillegg har vi et fengselsteam som sørger for spesialisthelsetjenester i Ringerike fengsel. Poliklinikken har generelt et sterkt faglig miljø og kompetansemessig dekker vi de aller fleste anerkjente behandlingsmetoder, både innen gruppe- og individualterapi.

Seksjon for døgnbehandling Røyse er lokalisert i Hole kommune og ligger ca. 12 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 14 senger organisert i en felles post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger. Vi har også 1 brukerstyrt seng. I tillegg til god syke-/vernepleiefaglig bemanning har vi et tverrfaglig behandlingsteam bestående av psykiater, lege i spesialisering, psykolog, psykologspesialist, psykomotorisk fysioterapeut, fagutvikler og helsefagarbeidere.

Avdelingen som helhet er videre lokalisert på 3 steder og i tillegg til Seksjons poliklinisk behandling Ringerike og Seksjon døgnbehandling med FACT, lokalisert på Røyse, består den av Seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning og veiledning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning i åpningstiden


Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som psykolog eller psykolog med lisens
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling  


Personlige egenskaper 

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Ansettelse og lønn iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer


Kontaktinformasjon: Hanne Van Den Weghe, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 958 08 992 og Aina Aarkvisla Grinde, seksjonsleder, tlf. 952 79 654.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. juni 2022