Du er her

Vikariat 1 år for psykolog/psykologspesialist

Vestre Viken - Blakstad sykehus, Seksjon for psykosebehandling

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Vil du være med å utvikle sykehuspsykiatrien inn i nytt sykehus?

Psykiatrisk avdeling Blakstad står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet.

Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen vår inn mot denne milepælen; sammen har vi etablert utviklingsprogrammet Samhandling og Pasientflyt mot 2025.

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert psykolog til vikariat i 100 % stilling tilknyttet Behandlerseksjonen, Seksjon for psykosebehandling.  

Seksjon for psykosebehandling har 12 døgnplasser.  Behandlerteamet består av to overleger, 1 psykologspesialist og 1 LIS.   Seksjonen tar imot pasienter med psykoselidelse som trenger  lengre utrednings- og behandlingsforløp i lukket døgnseksjon. Pasientene henvises primært fra sykehusets akuttseksjoner.  Det er tett samarbeid med FACT-teamene ved klinikkens 5 DPS.   

Psykiatrisk avdeling har opprettet et eget FACT – team knyttet til Sikkerhetsseksjonen, FACT-Sikkerhet. 

Klinikken har bygget opp og videreutvikler nå FACT-team ved alle 5 DPS . Disse teamene skal drive fleksibel og oppsøkende behandling for å redusere behov for døgninnleggelser og få til tett kontakt mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og brukere av psykisk helse.

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker til Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området. Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000 innbyggere fordelt på 22 kommuner. 

Blakstad flytter inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025. 


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med psykoselidelse
 • Bidra til  fagutvikling og undervisning 
 • Deltakelse i inntaksarbeid og vurderingssamtaler
 • Veiledning av leger i spesialisering, øvrige medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt til kvalitetsforbedring i egen seksjon, men også i avdelingen som helhet


Kvalifikasjoner

 • Er engasjert i fagområdene sikkerhet og psykose
 • Er faglig oppdatert
 • Ønsker å utvikle faget
 • Har erfaring med fagutvikling eller forskning
 • Tenker helhetlig
 • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og ansatte
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremme pasientsikkerhet
 • Er god til å samarbeid


Personlige egenskaper

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle fagområdet  inn mot nytt sykehus
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Tillitsbasert tilnærming til overtid og arbeidstid, der fokus er på at arbeidsoppgavene blir løst
 • Muligheter for å drive forskning, fag- og tjenesteutvikling innen sikkerhetspsykiatri
 • Muligheter for ulike velferdstilbud, herunder leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i indre Oslofjord, medlemskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med fellingstillatelser), personalbolig, leie av subsidierte ferieleiligheter i inn- og utland, barnehageplass på sykehusområdet
 • Subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet
 • Godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehus
 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden inn mot nytt sykehus i Drammen


Kontaktinformasjon: Heidi Skeimo Berge, avdelingssjef, tlf. 906 04 500 og Elisabeth Mork, avdelingsoverlege, tlf. 977 16 002.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen


Intervjuer holdes fortløpende, med ansettelse etter avtale.

 

Søknadsfrist
15. februar 2022