Du er her

Videreutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

Norsk Karakteranalytisk Institutt
Kursstart
Oppstart Oslo august 2020 og Kristiansand januar 2021

To-årig grunnseminar
Videreutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

 

Vår utdanning fokuserer på ikke-verbal kommunikasjon med utgangspunkt i den norske tradisjonen etter Wilhelm Reich. Vi legger vekt på sammenhengen mellom kandidatens teoretiske forståelse og det som skjer i møtet med pasienten. Utdanningen gir en innføring i psykoanalytisk og karakteranalytisk teori og metode. Psykologer og leger kan søke, og det er et krav at kandidaten har minimum to års klinisk praksis. Grunnseminaret har et begrenset antall plasser og består av 200 timer undervisning over fire semestre.
Det er en forutsetning at kandidaten under utdanningen får veiledning hos godkjent karakteranalytiker og har pasienter i psykoterapi. Grunnseminaret inngår i den karakteranalytiske utdanningen som er godkjent som fordypningsprogram i spesialiteten i psykoterapi (Norsk psykologforening).

Søknadsskjema og ytterligere informasjon: www.karakteranalyse.no eller på telefon 412 56 600.

Søknadsskjema sendes til kontor@karakteranalyse.no