Du er her

Videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi

Universitetet i Sørøst-Norge
Sted
Drammen
Kursstart
6. februar

Videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi - Vi lærer deg hvordan du kan bruke dans- og bevegelsesterapi i behandling og undervisningsopplegg.


Dette er danse- og bevegelsesterapi

Videreutdanningen, som ligger på masternivå, er utviklet i et samarbeid mellom Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge og NODAK – Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk (http://www.nodak.no/).

Danse- og bevegelsesterapi er terapeutisk bruk av dans og bevegelse for å integrere det emosjonelle, det kognitive, det fysiske, det spirituelle og det sosiale i mennesket, for å fremme helse og livskvalitet.

Bevegelsesarbeid kan vekke tanker og følelser og gjennom dette påvirke den verbale uttrykksevnen. Gjennom bevegelse kan man gi uttrykk for og arbeide med egne problemområder så vel som med egne ressurser.

Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet. For eksempel bruker Oslo Universitetssykehus danseterapi til enkelte pasientgrupper. Hensikten med dette tilbudet er å:

  • Arbeide med mennesker i forhold til kropp og bevegelse
  • Motivere pasienter til å komme i aktivitet og utvikle ferdigheter
  • Stimulere til lek, kreativitet, utfoldelse og samspill

Hvorfor danse- og bevegelsesterapi?

Målet med studiet er å gi studenten grunnleggende kunnskap og kompetanse i faget. Studiet vil være erfaringsbasert og du vil utfordres til å utforske, utvikle og forstå kroppens språk, egne bevegelsesmønstre, sammenhengen mellom kropp og psyke, bevegelsespsykologi og samhandling med andre.

Dette lærer du i danse- og bevegelsesterapi

Du vil lære om Rudolf Labans bevegelsesanalyse for å kunne forstå og utvikle ditt eget bevegelsesrepertoir, og for å kunne analysere og møte klienters bevegelsesmønstre både på individplan og i gruppe.

Studiet bygger i stor grad på studentaktive metoder. I tillegg til forelesninger med teori, får studentene ved hver samling presentert noen verktøy og metoder. Studentene etablerer studiegrupper som base for utprøving av felles øvelser.

Studiet skal kvalifisere til anvendelse av danse- og bevegelsesterapeutiske metoder og verktøy i samarbeid med andre yrkesgrupper og involverte parter i behandlings- og undervisningsopplegg. Dette kan dreie seg om behandling, pedagogisk virksomhet og forebyggende- og rehabiliterende virksomhet.

Bestått videreutdanning gir 30 studiepoeng på masternivå.

Studiet består av fem samlinger på tre dager (helgesamlinger fredag til søndag), totalt 15 dager. Første samling går over fire dager.

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene. Under følger samlingsdatoer for 2020.

Våren 2020

  • 6.-9. februar
  • 17.-19. april
  • 12.-14. juni

Høsten 2020

  • 28.-30. august
  • 16.-18. oktober


Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvelser, gruppeprosesser, selvstudier og arbeid i basegrupper. Studentene har fire obligatoriske arbeidskrav gjennom studietiden.


Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende treårig høyskoleutanning innen sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, pedagogikk eller sosial- og velferdsfag samt høyskoleutdanning innen dans eller idrett. Det er ønskelig at søkeren har praksis innen dans og bevegelse.

Søknadsfrist: 15.11.2019

Kostnader kr 35 000,- + semesteravgift


Lenke til mer informasjon og påmelding