Du er her

Veteraners psykiske helse: Fokus på traumebehandling og traumeforskning

Sted
Oslo, Thon Hotel Opera
Kursstart
21. november

TID: 21. – 22. november 2019
PÅMELDINGSFRIST: 1. november 2019
KURSAVGIFT: 3.500kr

MÅLGRUPPE:
Fastleger, andre leger, psykiatere, psykologer og eventuelt interesserte sykepleiere og annet helsepersonell ved ledig plass.

LÆRINGSMÅL:
Økt kunnskap om veteraners psykiske helse og helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan militære veteraner og også annet innsatspersonell i internasjonale operasjoner, slik som politi og humanitært personell, best kan ivaretas i helsevesenet. Kurset er lagt opp slik at deltakerne vil få en bred forståelse av psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt. Fokuset vil være traumebehandling og traumeforskning.

Mer informasjon og påmelding – www.siops.no/kurs eller gjennom Legeforeningens kurskatalog.