Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
5. september 2011

Mange lurer på om offentlig ansatte taper på å fortsette i arbeid etter fylte 67 år. Denne redegjørelsen fra Akademikerne gir svar på det meste.

Vel å merke
Publisert
5. september 2011
Vel å merke
Publisert
5. september 2011
Vel å merke
Publisert
5. august 2011
Vel å merke
Publisert
5. august 2011

Tariffoppgjøret er i havn, og selv om lokale forhandlinger gjenstår, kan vi her bringe resultatene av lønnsoppgjøret i henholdsvis HSH/HUK-området og for helseforetakene.

Vel å merke
Publisert
5. august 2011

Fører psykologisk behandling av diffuse smertetilstander til raskere tilbakeføring til arbeidslivet? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten håper å finne svar når de nå går i gang med å lage en kunnskapsoversikt på oppdrag av Norsk Psykologforening.

Vel å merke
Publisert
5. august 2011
Vel å merke
Publisert
5. august 2011
Vel å merke
Publisert
5. august 2011

På bestilling fra Psykologforeningen skal Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten lage en systematisk oversikt over effekt av tiltak for å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.

Vel å merke
Publisert
5. august 2011

Sider