Du er her

Søk på stipend

Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat ble opprettet til fremme av psykoanalytisk/psykosomatisk forskning. Det utdeles årlig et stipend, primært for klinikere. Midlene kan brukes til å frikjøpe seg fra klinisk arbeid for å jobbe med et prosjekt, eller for å bearbeide klinisk materiale for publisering. Stipendet utdeles på julemøtet i Norsk Psykoanalytisk forening. Kontakt for søknad og informasjon: styreleder Inge Refnin, Professor Dahlsgt. 18, 0353 Oslo. Tlf 22 60 90 03. Søknadsfrist: 1. oktober 2011.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 9, 2011, side

Kommenter denne artikkelen