Du er her

Tillitsvalgtkurs – statsansatte

Den 15.–17. november gjennomføres et kurs for tillitsvalgte i den tradisjonelle statlige sektoren (helseforetakene er ikke del av statlig sektor). Kurset vil sannsynligvis medføre noe reising, og gjennomføres i samarbeid med en annen Akademikerforening. Tilsvarende kurs i fjor ble meget vellykket! Påmeldingsfrist er ennå ikke fastsatt. Invitasjon vil bli sendt direkte til alle tillitsvalgte i statlig sektor.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen