Du er her

Tillitsvalgtkurs

Det gjennomføres et endags oppfriskingskurs før de lokale forhandlingene for hovedtillitsvalgte i Kommunenes Sentralforbunds (tariffområde og for hovedtillitsvalgte i enkelte av HSHs tariffområder. Dette gjelder de av HSHs tariffområder der den hovedtillitsvalgte forhandler lokalt om all lønnsøkning. Det vil si Overenskomstområde spesialisthelsetjeneste, Overenskomstområde primærhelsetjeneste og Overenskomstområde virksomheter (kun de som hører inn under § 27). Kurset er bare aktuelt for de som skal forhandle, og er ikke et grunnleggende opplæringskurs. Kurset vil bli gjennomført i Oslo-området den 6. september. Påmelding innen 20. august til Psykologforeningen v/Lisbet Jonassen, lisbet@psykologforeningen.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen