Du er her

PsychAid

Psykologistudentenes hjelpeaksjon 2006 er avsluttet. Forberedelser for aksjonen 2007 er i gang.

Publisert
1. juni 2006

PsychAid har etablert seg som en årlig aksjon som baserer seg på dugnadsarbeid fra psykologistudenter i hele landet, men også på oppslutning fra fagmiljøet rundt. Vi ser hvor viktig det er å sette fokus på psykisk helse og ønsker derfor å støtte organisasjoner og foreninger som arbeider med psykiske lidelser og psykisk velvære.

Årets PsychAid-aksjon har vært vellykket. Gjennom arrangementer, bøssebæring, sponsing, stand og hardt arbeid, har vi klart å samle inn rundt 360 000 kroner. Pengene fra årets aksjon går til Mental Helse gjennom Rådet for psykisk helse og deres arbeid med prosjekter som skal bedre tilbudet for flyktninger og innvandrere med psykiske problemer. Det skal startes opp ressurssentre i Tromsø, Bergen og Trondheim i tillegg til et som allerede er i gang i Oslo og Akershus. Der skal klientene kunne få viktig informasjon på deres eget språk, kontakt med og informasjon om helsevern, og møte andre i samme situasjon. I tillegg arrangeres ulike aktiviteter for målgruppen. Prosjektet er spesielt rettet mot kvinner og eldre.

Formålet for aksjonen 2007 er ennå ikke bestemt. Vi oppfordrer alle som jobber med psykisk helse, til å søke om å være neste års formål. Trondheim er vertsby, og søknader sendes til PsychAid, Psykologisk institutt, NTNU, 7491 Trondheim, innen 15. august 2006. Konvolutten merkes med «formålssøknad 2007». Mer informasjon om oss og vårt arbeid finnes på www.psychaid.no.

Vi takker alle som har bidratt til årets aksjon!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen