Du er her

Nye takster

Fra 1. juli kommer det nye takster for privatpraktiserende. Disse takstene er kun aktuelle for de som driver privatpraksis basert på driftstilskudd og refusjon fra trygden. Takstene vil først være klare ved månedsskiftet juni/juli. Alle privatpraktiserende medlemmer som har gitt Psykologforeningen beskjed om at de driver privatpraksis basert på driftstilskudd/refusjon, vil automatisk få takstene tilsendt. Dersom du ikke har takstene den 2. juli – ta kontakt med Psykologforeningen på tlf. 23 10 31 30.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen