Du er her

Lønnsforhandlinger – helseforetakene

I skrivende stund (midten av november) er ennå ikke den sentrale delen av lønnsforhandlingene i NAVO-Helse (helseforetakene) gjennomført. For Akademikerne er det viktig å sikre de sosiale bestemmelsene, som full lønn under sykdom, i den sentralt forhandlede delen av avtalen. De lokale forhandlingene i hvert helseforetak, der blant annet all lønnsendring avtales, vil neppe være endelig ferdig før et stykke inn i 2005.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 12, 2004, side

Kommenter denne artikkelen