Du er her

Tap av autorisasjon

Tre psykologer fikk inndratt sin autorisasjon i 2003. Etter noen års inndragning av autorisasjonen, kan det søkes om å få godkjenningen tilbake. For tiden er det femten (tidligere) psykologer som ikke har sin autorisasjon. Helsetilsynet inndro autorisasjonen for 56 helsepersonell i fjor. De fleste inndragninger har sin bakgrunn i rusmiddelbruk, mens fire helsepersonell mistet autorisasjonen med bakgrunn i seksuell utnytting av pasienter. Av disse var to leger, en hjelpepleier og en fysioterapeut. Helsedirektør Lars E. Hansen understreker at Helsetilsynet ser svært alvorlig på seksuelle forhold mellom behandler og pasient. Slike forhold er aldri likeverdige og det er alltid snakk om utnytting av pasienten, sier Hansen.

Fjorten av de femten psykologene som for tiden er uten autorisasjon, er menn. Et annet karakteristisk trekk er at alle er eldre enn 45 år. Det er altså ikke grunnlag for å tro at alvorlige forhold har sin bakgrunn i at psykologen er ung og uerfaren. Tallene skulle nærmest tyde på det motsatte. Riktignok vil det alltid gå noen tid fra de klanderverdige forhold finner sted og til saken bringes inn for tilsynet/ tilbakekalling av autorisasjon gjennomføres, så noe mer nyansert er nok bildet enn det tallene kan tyde på.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 3, 2004, side

Kommenter denne artikkelen