Du er her

Nordisk psykologikongress

Psychology in a World of Change and Diversity er tittelen på psykologikongressen i København fra 18. til 20. august. Den danske psykologforeningen håper på mange norske deltakere til kongressen, som vil belyse og diskutere endring og utvikling innen mange fagfelt og områder.

Hvordan gå inn i endringsprosesser og være en del av dem, hvordan sette i gang og bidra til utvikling av nye metoder og teorier? Kongressen legger vekt på forskjeller – sosiale, vitenskapelige, ideologiske og personlige – som i dag utfordrer oss på helt nye måter. Kan vi møte dagens problemer og utfordringer med tradisjonelle metoder og teorier?

Psykologisk kunnskap er etterspurt i stadig nye sammenhenger. Hvor går grensene for hva psykologer skal engasjere seg i? Dette er noen av temaene for kongressen. Fremstående forelesere fra en rekke land vil bidra. På hjemmesiden www.npk2004.org, får du informasjon om programmet, og du kan melde deg på der.

Arrangørene håper mange av deltakerne vil bidra med papers, og understreker at enkeltstudier fra psykologers hverdagspraksis er viktige bidrag til kongressen. «Change and diversity» kan være stikkord for motsetninger og forskjeller en opplever på egen arbeidsplass, eller mellom ulike arbeidsfelt. Det kan dreie seg om det kliniske feltet, nevropsykologien, organisasjonspsykologien eller innen ledelse. Vesentlige samfunnsendringer kan også gi nye utfordringer for psykologene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 3, 2004, side

Kommenter denne artikkelen