Du er her

Moms-grense

De fleste tjenester psykologer selger er unntatt fra momsplikten. For de som har (deler av) virksomhet som er momspliktig, har nå omsetningsgrensen for når momsplikt inntrer blitt hevet. Ny grense er kr 50 000 (tidligere 30 000). Det er altså først når psykologen har mer enn 50 000 i momspliktig omsetning, at virksomheten er pliktig til å registreres i momsregisteret. Se for øvrig redegjørelse om momsplikt lagt på vår hjemmeside: www.psykol.no

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 3, 2004, side

Kommenter denne artikkelen