Du er her

Fagansvarsforsikringen

Premien for fagansvarsforsikringen gjennom Norsk Psykologforening blir regulert fra og med forsikringsåret 2004. Nye premier er kr 350 for lav sats (under halv tid) og kr 935 for høy sats (halv tid eller mer). Det har vært gjennomført en rekke forberedelser med tanke på den bebudede utvidelsen av forsikringspåleggene med Norsk Pasientskadeerstatning også i privat sektor. Rett før jul ombestemte så staten seg, og utsatte denne utvidelsen av forsikringsplikten. Utsendelsen av premiekravene er derfor forsinket.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 3, 2004, side

Kommenter denne artikkelen