Du er her

Ettergivelse av studielån

Psykologistudenter kan nå få ettergivelse av lån. Dette gjelder psykologistudenter som begynte på profesjonsstudiet i psykologi etter ny studieplan, men som allerede hadde gjennomført studier tilsvarende gammelt opptakskrav på psykologi; psykologi grunnfag samt ex. phil. Utdannings- og forskningsdepartementet finner det rimelig at disse kan få ettergivelse av lån i samsvar med den totale studietiden på 13 semestre som de har brukt. Dette vil gjelde studenter som kan vise til avlagt cand. psychol.- grad etter 5 års studieplan, hvor grunnfag og ex. phil inngikk i opptaksgrunnlaget. Studentene det omfatter må ha begynt på 4. år (inkludert forutdanningen) i studieåret 2002–2003, og graden må være fullført innen utgangen av 2007. For studenter som omfattes av denne ordningen og som allerede er ferdige med utdanningen, settes en frist ut mai måned for å søke.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 3, 2004, side

Kommenter denne artikkelen