Du er her

Tillitsvalgtkurs

10.–12. mars gjennomføres et tillitsvalgtkurs i Oslo-området. Målgruppen er NPF-tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på tillitsvalgtkurs, eller som ikke har deltatt på lang tid. Temaer er aktuelle bestemmelser i arbeidslivets lov- og avtaleverk, arbeidsavtaler, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, regler for oppsigelser og omstillinger, tariffoppgjør og lønnspolitikk, og forhandlingsteknikk. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. Invitasjonsbrev, program og påmeldingsskjema er sendt ut til tillitsvalgte. Se også www.psykol.no og/eller henvend deg til Lisbet Jonassen/ Joakim Solhaug, tlf 23 10 31 30, epost joakim @psykol.no. Påmeldingsfrist 15. februar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 2, 2004, side

Kommenter denne artikkelen