Du er her

Ny salærsats

Fra 1. januar 2004 er salærsatsen kr 770 per time. I utsendt takstrundskriv ble det ved en inkurie opplyst gamle satser. Salærsatsen benyttes kun dersom psykologen har påtatt seg oppdrag for retten, der retten/dommeren er oppdragsgiver. Pris for andre sakkyndigoppdrag må psykologen avtale med sin oppdragsgiver før en påtar seg oppdraget.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 2, 2004, side

Kommenter denne artikkelen