Du er her

Vil psykologer lede?

Oslo fylkesavdeling inviterer til åpent medlemsmøte om temaet psykologer og ledelse.

Vi ønsker å sette fokus på hvorfor så mange psykologer vegrer seg for å søke lederoppgaver.

Innen psykisk helsevern har vi gjennom de nye helselovene fått nye muligheter, men griper vi dem? Hva stopper oss? Og hvordan lykkes vi hvis vi påtar oss lederposisjoner? Hvilke utfordringer venter oss som ledere? Hvordan kan vi bli bedre ledere? Hva lærer vi i studiet som gjør oss rustet til å ta lederansvar? Er psykologer automatisk gode ledere i kraft av sin profesjon?

Vi ønsker å belyse dette temaet fra ulike innfallsvinkler og inviterer til en debattkveld på Kafé Asylet i Oslo. Hovedinnledere vil være professor og instituttbestyrer Fanny Duckert, Psykologisk Institutt, UiO, administrerende direktør Bjørn Z. Ekelund i Human Factor og nestleder i NPF og privatpraktiserende Anders Skuterud. I tillegg vil det bli korte innlegg av stud. psychol. Dagfinn Mørkreid og leder av Yngre psykologers utvalg, Tor Levin Hofgaard. Etter innledningene håper vi på en spennende og frisk debatt mellom innlederne og salen.

Alle kolleger er hjertelig velkommen til debattkveld onsdag 4. februar 2004 kl. 19.00 på Kafé Asylet, Grønland 28! Møtet er gratis, og det er mulig å kjøpe både litt å spise og noe å drikke.

Oslo fylkesavdeling

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen