Du er her

Vel å merke

Temaet for årets nasjonale konferanse var «Psykologtjenester på det lokale plan: Det tverrfaglige møtet».

For 30 år siden utmerket vår foreldregenerasjon seg ved å være blant de mest samfunnsengasjerte studenter noensinne. Er denne gløden forsvunnet hos studentene?

NPF har nedsatt et utvalg for helsepsykologi. Utvalget ønsker innspill og synspunkter.

Oslo fylkesavdeling inviterer til åpent medlemsmøte om temaet psykologer og ledelse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side 60-62

Kommenter denne artikkelen