Du er her

Selvstendig næring og barn

Når selvstendig næringsdrivende får barn, har de rett på 65 % av inntil 6 G (det vil si 65 % av ca. 341 000) ved fravær fra næringsvirksomheten. Dersom kvinnen hadde vært ansatt i en bedrift, hadde hun hatt rett på 100 % av inntil 6 G. Ved svangerskap benyttes altså de samme regler som generelt gjelder for sykefravær for selvstendig næringsdrivende.

– Rettighetene ved svangerskap er ikke sykdom og bør ikke ha de samme begrensningene som gjelder for sykefravær, understreket Christl Kvam, leder av Akademikerne, i innledningen til et seminar om selvstendig næringsdrivendes rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for barn. Næringsminister Ansgar Gabrielsen applauderte Kvams innledning og fremhevet at slike ordninger hemmer innovasjon i næringslivet. Det hindrer at halve befolkningen etablerer egen næringsvirksomhet i store deler av den yrkesaktive perioden.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy poengterte at andelen kvinner blant de selvstendig næringsdrivende er for lav. Trygdereglene må være slik at en skal kunne kombinere selvstendig næring og samtidig ha omsorg for barn. Det er et problem at selvstendig næringsdrivende ikke har noen rett på ytelser ved fravær pga. syke barn.

Det er altså fremdeles et stykke igjen å gå for at tilsynelatende nøytrale regler ikke skal virke hindrende for kvinners yrkesutøvelse. Regjeringen kunne imidlertid ikke antyde noe om når de ville gjøre noe for å endre reglene.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen