Du er her

Særavtaler HSH/HUK

Det er nå inngått egne særavtaler for HSH/HUK – overenskomst kommune og HSH/HUK – overenskomst spesialisthelsetjeneste. Disse avtalene er svært lik den særavtalen som gjelder for NAVO-helse (sykehusene). Reelt innebærer ikke særavtalene noen store endringer fra tidligere praksis i HSH/ HUK-institusjoner. Det viktigste er at avtalene sikrer fortsatt rett til faglig veiledning. Psykolog uten spesialistgodkjenning er pliktig til å gjennomføre videreutdannelse innenfor godkjente spesialiteter som kreves i virksomheten, uten unødig opphold.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen