Du er her

Objektivt fagansvar – igjen!

Helsedepartementet har meddelt at pasientskadeloven ikke vil bli satt i kraft fra 1. januar 2004 slik tidligere meldt. Utsettelsen av virkningstidspunkt gjelder kun for helsetjenester utenfor den offentlige helsetjenesten. Se for øvrig redegjørelse i desembernummeret av Tidsskriftet. For offentlige helsetjenester gjelder loven allerede.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen