Du er her

Kurs for etablerere

Den 9. februar gjennomføres kurs i Oslo for etablerere og selvstendig næringsdrivende. Kurset er en innføring i formelle og praktiske sider av å etablere egen næringsvirksomhet, og er felles for psykologer, leger, fysioterapeuter, ingeniører og arkitekter. Kursavgift kr 1750.

Påmeldingsfrist 2. februar til Akademisk Studieforbund, e-post aks@aks.as. Stortingsgaten 2, 0158 Oslo, tlf 22 33 21 20, faks 22 70 88 60. For program – se hjemmesiden www.aks.as.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen