Du er her

Innflytelse på NPFs politikk

Når departementer sender ut dokumenter på høring til organisasjonene, ber vi medlemmene innenfor aktuelle fagområder om innspill. Ofte får vi få tilbakemeldinger, om noen. Dette innebærer forspilte muligheter til innflytelse for det enkelte medlem.

Imidlertid fikk vi mange innspill til vår høringsuttalelse vedrørende NOU 2003: 16. I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Slike tilbakemeldinger fra medlemmene bidrar til et produkt med sterke og gode argumenter. Vi kan sende høringsuttalelsen fra oss med visshet om at medlemmenes synspunkter i forhold til et fagområde er representert i uttalelsen. (Den aktuelle høringsuttalelsen finner du på NPFs hjemmesider www.psykol.no.)

Å gi innspill til høringsuttalelser er en gylden anledning til å påvirke NPFs politikk i forhold til samfunnsspørsmål. Bruk denne muligheten.

Britt-Anita Andreassen

Spesialrådgiver i NPF

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen