Du er her

Fordi vi bryr oss!

For 30 år siden utmerket vår foreldregenerasjon seg ved å være blant de mest samfunnsengasjerte studenter noensinne. Er denne gløden forsvunnet hos studentene?

I høst har en gruppe studenter ved Psykologisk institutt i Oslo tatt initiativ til PsychAid – Psykologistudentenes Hjelpeaksjon. Dette gjør vi fordi vi bryr oss om hvordan våre medmennesker har det, og ønsker å gjøre noe med det. Vi gjør det fordi engasjement ikke var noe som døde ut med forrige generasjon. Vi psykologistudenter er privilegerte og ressurssterke, og faget vi studerer handler i stor grad nettopp om hvordan man best kan hjelpe mennesker som lider. Vi mener derfor det er på høy tid at psykologistudentene går ut og engasjerer seg i et større omfang enn det de hittil har gjort.

Med PsychAid håper vi å kunne bidra til å hjelpe folk som sliter med psykiske lidelser, og samtidig sette søkelyset på og informere om ulike psykiske problemer. Vi planlegger å gjøre hjelpeaksjonen til en årlig begivenhet hvor vi inviterer alle som studerer og arbeider innenfor psykologifaget til å være med på dugnad for en god sak. Dette gir også muligheten til å fortelle litt om hva psykologi er, hvordan psykologi kan brukes i samfunnet, og hvorfor det er så viktig.

Studenter ved andre profesjonsutdannelser som juss og medisin har lenge hatt lignende humanitæraksjoner, og vi synes det er på høy tid at også psykologistudentene tar ansvar og arrangerer en slik innsamlingsaksjon. Første hjelpeaksjon vil gå av stabelen i midten av mars 2004, og forhåpentligvis vil et stort antall av profesjons- og bachelorstudentene i Oslo delta. Vi planlegger å ha innsamlingsaksjon med bøsser, å hente støtte fra sponsorer, og å organisere arrangementer hvor overskuddet går til aksjonen. Bare i Oslo er vi over 1500 psykologistudenter, og samler vi inn kanskje 50–100 kr hver, har vi plutselig mange penger som vi kan gi til et godt formål. På sikt håper vi på å få med psykologistudenter fra resten av landet også, slik at dette blir et nasjonalt samarbeid.

Inntektene fra Psykologistudentenes Hjelpeaksjon vil hvert år gå til ulike gode formål som arbeider for å behandle og forebygge psykiske problemer, og for å fostre psykisk velvære. Pengene som samles inn under PsychAid 2004 har vi besluttet at skal gå til International Child Development Programmes (ICDP). ICDP er et hjelpeprogram opprettet i 1992 for barn i katastrofeområder, basert på ideen om at den beste måten å hjelpe barn på, er ved å hjelpe deres omsorgspersoner. ICDP har utarbeidet et enkelt og kulturelt tilpasningsdyktig program som styrker omsorgspersonenes grunnlag for å sikre barn en sunn mental og følelsesmessig utvikling (for mer informasjon om ICDP; se www.icdp.info).

Vi håper at PsychAid kan være med på å sette psykiske problemer på dagsordenen, og at den årlige aksjonen kan bidra til å hjelpe mennesker som sliter med psykiske problemer. Vi håper at hjelpeaksjonen blir godt tatt imot av både psykologistudenter og av andre som jobber med psykologi, og at vi sammen kan være med på å utgjøre en forskjell for folk som har det vondt og vanskelig. Fordi vi bryr oss!

Helene Skancke, Tine Høye,

Shanti Gylseth, Gøril Westborg,

Maria Øverås og Ole Christer Lund

E-post: PsychAid04@psykologi.uio.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen