Du er her

Utdanning i GRUPPEPSYKOTERAPI og GRUPPEANALYSE

Psykoterapispesialitet for psykologer kan inngå

Utdanningen starter med 1-årig Grunnleggende trinn eller 2-årig Trinn A. Kandidater uten tilstrekkelig teori- og erfaringsbakgrunn for opptak på Trinn A, starter med Grunnleggende trinn. Utdanningen er tverrfaglig og arrangeres som blokk-kurs med fem årlige samlinger á tre dager. Utdanningen består av teori, veiledning og egenerfaring i grupper. Lokale kollegiale veiledningsgrupper mellom delkursene tilkommer.

Grunnleggende trinn formidler basiskunnskap om gruppeprosesser og gruppepsykoterapi.

Trinn A utdanner kandidaten til å arbeide kvalifisert og systematisk med gruppepsykoterapi i førstelinjen og på spesialistnivå..

Trinn B, også 2-årig, setter kandidatene i stand til å arbeide selvstendig med gruppepsykoterapi og gruppeanalyse med innlagte og polikliniske pasienter, inkludert i privat praksis, og gir grunnlag for å veilede i gruppepsykoterapi..

Full gruppeanalytisk utdanning inkluderer godkjenning av skriftlig oppgave etter fullført Trinn B.

Fordypning i mentaliseringsbasert gruppepsykoterapi og gruppebehandling ved rus- og avhengighetsproblematikk mulig.

Utdanningen foregår på Voksenåsen kurs- og konferansehotell.

Psykologer i spesialisering kan velge et 4-årig obligatorisk program for spesialitet i psykoterapi, som starter med Trinn A.

For nærmere informasjon og for søknadsskjema se vår hjemmeside www.iga.no. Søknadsfrist 15. april 2019.

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Fr. Nansens vei 2, 0369 Oslo
Tlf. 466 11 630, e-post iga@iga.no