Du er her

Universitetslektor

NTNU - Institutt for psykologi

NTNU - kunnskap for en bedre verden 

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for psykologi 

Vår forskning og undervisning er bygget opp rundt fem perspektiver: biologisk, kognitiv, sosial-, personlighets- og utviklingspsykologi. Vi tilbyr profesjonsstudium i psykologi og studier innenfor læring og arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi har også tre poliklinikker der vi behandler pasienter som en del av profesjonsutdanningen. Institutt for psykologi er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Ved Institutt for psykologi er det ledig stilling som 

Universitetslektor tilknyttet årsstudiet og bachelorprogrammet i psykologi 


This is NTNU 

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.


Om stillingen

Ved institutt for psykologi er det ledig 100 % fast stilling som universitetslektor primært tilknyttet instituttets årsstudium og bachelorprogram i psykologi.  

Institutt for psykologi har omkring 1300 studenter og mer enn 140 ansatte. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi. Vi tilbyr psykologutdanning, og studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet driver også tre psykologiske opplæringsklinikker (poliklinikker): voksen-, barn- og nevroklinikk. Instituttet har utstrakt forskningssamarbeid, både internt og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet har et internasjonalt og spennende fagmiljø i vekst, og høy innsøking til alle studieprogrammer. Som universitetslektor hos oss vil du jobbe tett med ansatte og studenter tilknyttet våre disiplinfaglige utdanninger i psykologi. Undervisning og veiledning i utvalgte emner på bachelorprogrammet, med særlig vekt på å styrke læringsmiljøet, vil være en hovedoppgave. Den som ansettes vil også få andre gjøremål, og må påregne endringer i arbeidsoppgaver. 

Stillingen rapporterer til instituttleder. 


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle, planlegge og evaluere emneporteføljen i psykologi som disiplinfag
 • Undervisning på bachelorprogrammet
 • Bidra til å styrke læringsmiljøet for psykologistudentene, herunder være involvert i arbeidet med studentaktive læringsformer
 • Bidra til undervisningssamarbeid internt på instituttet, og med andre deler av NTNU, eksempelvis i tilknytning til satsingen på disiplinfaglige utdanninger og kommunikasjon av samfunns- og arbeidslivsrelevans
 • Bidra til å utvikle og gjennomføre utviklings- og forskningsarbeid knyttet til utdanningsområdet 


Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i psykologi, eller annet tilgrenset fagområde
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Dokumentert relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå. Dersom kandidaten ikke innehar slik utdanningsfaglig basiskompetanse eller tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges vedkommende å gjennomgå godkjent pedagogisk utviklingsprogram i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs (gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå)

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet psykologi i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med undervisning innen psykologi
 • Erfaring med studentaktive læringsformer 
 • Erfaring med forsknings- og publiseringsarbeid
 • Erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid
 • Meget god digital kompetanse 


Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet
 • Stor interesse for undervisning og læring
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Initiativrik 


Vi tilbyr 


Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 454 200,- til kr 626 100,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

Navn og adresse til tre relevante referanser
 
Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.  

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Kristine Rensvik Viddal, e-post Kristine.viddal@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Nine Jonstad, e-post: Nine.jonstad@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-648  
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. januar 2022