Du er her

Tre psykolog­spesialister / psykologer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

Vi søker 3 engasjerte og utviklingsorienterte psykologspesialister/psykologer til Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms. Senteret er lokalisert like bak Harstad sykehus, og ligger i nærheten av sentrum og friluftsområder i Harstad.

Senteret har ledige stillinger ved følgende enheter:
• døgnenheten
• ambulant akutteam
• voksenpsykiatrisk poliklinikk

På senteret er det et godt fagmiljø med 8 psykologspesialister, 4 psykologer, 2 LIS-leger og 3 legespesialister, samt flere andre behandlere med ulik kompetanse.

Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms består av ambulant akutteam som har 7 stillinger, døgnenheten som har 12 sengeplasser og voksenpsykiatrisk poliklinikk som har 20,5 behandlerstillinger. FACT-team er under etablering. Våre primæroppgaver er utredning og behandling av personer med psykisk lidelse og rusproblematikk, veiledning til kommunalt hjelpeapparat, utdanning av helsepersonell, og forskning innenfor psykisk helse. Vi dekker et opptaksområde som består av 4 kommuner med et befolkningsgrunnlag på ca. 25600 over 18 år.

Vi kan tilby en utfordrende jobb i et posivit og aktivt fagmiljø. Det er et godt samarbeid mellom enhetene for å tilrettelegge for spesialiseringsforløp (kurs, veiledning og praksis) og ellers faglig utvikling.

Ønsker du å finne ut mer om byen vår? Se HER!

 

Utdanningsretning

  • Psykologi


Utdanningsnivå

  • Cand. psychol.


Språk

  • Norsk


Kontaktinformasjon:

  • Heidi Haukebøe Vik, psykologspesialist, tlf. 915 49 064
  • Audun Eskeland, psykiatr.sykepleier, tlf. 995 78 288
  • Eva Brodtkorb, leder/fagleder, tlf. 953 65 373
  • Inger Valborg Torstad, sosionom, tlf. 77 01 59 27

Lenke til annonsen og søk på stillingen

Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms
Søknadsfrist
20. februar 2019