Gapet mellom forskning og praksis

Her finner du utvalgte tekster fra perioden 1973–2023 om temaet «Gapet mellom forskning og praksis»:

Til glede for nye lesere

Berge, T. (1996). Hvilke terapier er effektive for hvilke psykiske lidelser? 

Berge, T. (2007). Viktig dokument om evidensbasert psykologisk praksis 

Ekeland, T. (1999). Evidensbasert behandling: kvalitetssikring eller instrumentalistisk mistak 

Grenness, C. E. (1998). Vitenskapelig ansvarlighet. Kvalitetssikring, vitenskapelighet og etikk  

Gulbrandsen, O. R. (1979). Hvilken terapiform er den mest effektive? Om forskning på resultatene av individuell psykoterapi

Gullestad, S. E. (2001). Hva er evidensbasert psykoterapi?

Gundersen, J. H. R (1987). DSM III - En modell for fremtidens diagnostiske praksis? 

Hartmann, T. (1974). Diagnostikk og valg av behandlingsmetode

Høstmælingen, A. (2010). Hvordan kan prinsipperklæringen bidra til å kvalitetssikre psykologisk praksis? 

Larsen, E. (1983). Anvendt klinisk psykologisk forskning: Problemer og muligheter 

Nielsen,  G. H. (1997). Kunnskapsbasert praksis

Nielsen, G., Barth, K., Havik, O., Mølstad, E., Rogge, H. & Skåtun, M. (1982). Endringer hos pasienter i korttidsterapi: En prosjektpresentasjon

Rønnestad, M. H. (2000). Psykoterapiforskning: Noen retningslinjer og betraktninger om «the Dodo bird verdict»: Everybody has won and all must have prices.»  

Schjelderup, H. (1984). Terapeutiske virkninger av psykoanalytisk behandling. Noen erfaringer fra 40 års virke som psykoanalytiker

Aanonsen, A-M. (2007). Evidensbasert psykologisk praksis

Temanummer

 Den gode strid. Kampen om kunnskapsbasert praksis, nr. 11, 1998