Du er her

TFCO-terapeut

Barne-, ungdoms- og familieetaten - TFCO-teamet i Sandvika

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Om stillingen

I TFCO-teamet i Sandvika blir det ledig en fast stilling familieterapeut / ungdomsterapeut i 100 % stilling.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen.

Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemkonsulent. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av NUBU tilknyttet Universitetet i Oslo i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Grunnet teamets sammensetning søkes det fortrinnsvis etter mannlig terapeut.
  

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Individualterapi med ungdommer etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Familieterapi etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Deltakelse i utarbeidelsen av individuelle behandlingsplaner for ungdommer / familier i TFCO.
 • Være tilgjengelig for ungdommer/familier.
 • Deltakelse på ukentlige behandlingsmøter.
 • Dokumentere / journalføre kliniske planer og aktivitet.
 • Deltagelse i kvalitetssikringssystemet.
 • Utføre andre løpende arbeidsoppgaver.


Kvalifikasjonskrav

 • Embetseksamen i psykologi.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn / ungdom med atferdsvansker og arbeid med familier.
 • God kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv terapi og sosial læringsteori.
 • En forutsetning for arbeidet er ønske om, og mulighet til å kunne arbeide fleksibelt.
 • Søker må ha sertifikat klasse B.


Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam, være målrettet og systematisk.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Du må ha evne til å skaffe deg oversikt, jobbe strukturert og planmessig.
 • Du må ha evne til å reflektere.
 • Du må ha evne til å inspirere og engasjere.
 • Du må være initiativrik og resultatorientert.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet.
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.


Vi tilbyr

 • Grundig opplæring i metoden.
 • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet.
 • Faglig oppfølging og utvikling.
 • Stillingen innebærer en unik mulighet for grundig opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for ungdom med atferdsvansker. Den gir også mulighet til å være med å bygge opp et nytt behandlingstilbud i Norge for en krevende målgruppe. TFCO-teamene mottar opplæring og ukentlig veiledning. Behandlingen foregår både poliklinisk og i hjemmet. Terapeutene samarbeider tett med behandlingsleder for å koordinere og målrette behandlingen.
 • Stillingen lønnes i stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr 532 300 - kr 615 900 pr. år (ltr. 60-68) eller i stillingskode 1304 som psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 640 200 - kr 765 100 (ltr. 70–78). Lønn og stillingskode vurderes på bakgrunn av utdanning og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet som er regulert gjennom egen avtale.


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingen er for tiden lagt til TFCO Sandvika.
 • Stillingen er innenfor et relativt nytt tiltak, og kan få endrede arbeidsoppgaver i en etat i vekst og endring.
 • Tilgjengelighet på telefon ut over normalarbeidstid samt kvelds- og helgearbeid må påregnes.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
 • Det gis gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader.


Kontaktinformasjon
Behandlingsleder Aud Haugbjørg, TFCO Sandvika, tlf. 466 15 192, e-post aud.haugbjorg@bufetat.no

Rebecca Ervik-Jeannin, spesialrådgiver, NUBU, tlf. 948 66 857, e-post r.j.ervik-jeannin@nubu.no


Søknad med CV sendes elektronisk

Lenke til annonsen og søk på stillingen

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju.

 

Søknadsfrist
11. oktober 2019